Nimrod, 1930 (8. évfolyam, 1-24. szám)

1930-01-01 / 1. szám

Sportláp Szlovenszkó és Podkarpatská Huss nimrodjai részére. A Szlov. és Ruszins/kéi Országos Kynologiai Egyesület, Kosice (Kassa), hivatalos lapja. VIII. évfolyam. 1930. január 1. I. (156) szám. Felelős szerkesztő: BOHRANDY LAJOS gingjelenik minden hónap l.-én és 15.-én. Előfizetési ár egy évre Kő 60.—. Teljesités ireíye PreSov. Hirdetések díjszabás szerint. Kéziratokat a szerkesztőség nem őriz meg és nem ad vissza. — LevélbőlI váiaszt- kérők I kor. válaszbélyeget mellékeljenek. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Pre§ov,Masa- ryková u. 25 (Postafiók 57) ahová a lap elő­fizetési dijai és más küldemények cimzendők. ELÖVADAT, nyulat, foglyot, fácánt, őzet, szarvast, vaddisznót a legjobb napi áron vásárolunk, a befogást saját felszereléssel és személyzettel magunk végezzük! Uradalmak, ha abszolút szolid és fizető­képes átvevőt keresnek, bizalommal fordul­janak 30 év óta fennálló cégünkhöz! VÉRFELFRISSITÉSRE és telepítésre tenyészanyagot mindenkinél megbízhatóbban szállítunk. Élő uhuink közismertek Fácántenyésztötelepünk Magyarország leg­nagyobb üzeme. Angol, mongol versicolor és diszfácánok állandóan kaphatók. Mintafácántenyésztőtelep: Szód. „HUBERTUS“ Vadászgazdasági Iroda, presov (Eperjes) az Eduard Mayer élővadkereskedelmi vállalat szlovenszkói és podk. ruszi vezérképviselője. SQmöaycíiB: Bohrandt, Presov.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék