Nimrod, 1931 (9. évfolyam, 1-24. szám)

1931-01-01 / 1. szám

Sportláp Szlovenszké és Podkarpatská Russ nimródjai részére. A Szloy. és Ruszinszkói Országos Kynologiai Egyesület, Košice (Kassa), hivatalos lapja IX. évfolyam. 1931. január 1. 1. (180) szám. Szerkesztik és kiadják: BONRANDT LAJOS és LAMPARTER JENŐ. Andaházy Pál Craus Gaston Červíček Béla Egyedi László Fodor Kornél Dr. Gallay Vladimír Jakubovich Kornél Főmunkatársak: Justh Ödön Dr. Körtvélyessy Dezső Kunszt Károly Lipcsey Albin Dr. Mosánszky István „Rip van Winkle“ Román Károly Roykó Alfréd Szereday Zsigmond id. Szulovszky Béla Szulyovszky Géza Thiringer János Dr. Thuróczy Tibor Zágoni Kálmán Zsilinszky Győző. Megjelenik minden hónap l.-én és IS*-én, Előfizetési ár egy évre Kč 60*—. Egyes szám ára Kč 3*—. Fizetendő és perlendő PreSovon. — Hirdetések díjszabás szerint. Kéziratokat a szerkesztőség nem őriz meg és nem ad vissza. — Levélbeli választ- kérők I kor. válaszbélyeget mellékeljenek. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Prešov, pos­tafiók 7. szám. — Postatakarékpénztári- csekkszámla: Praha 11.163 szám. Mutatványszám elfogadása előfizetésre kötelez. Vadászati» halászati» eble- nyésztési és fegyver- technikai szakújság.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék