Vadászlap, 1934 (8. évfolyam, 1-24. szám)

1934-01-01 / 1. szám

SZERKESZTIK: JURÁN VIDOR ÉS LAMPARTER JENŐ. SZERKESZTŐSÉGEK: Spisská Belá és Presov, póstafiók 1. sz. Ide küldendők az összes kéziratok, cikkek, egyesületi hírek és fényképek. Kéziratokat nem őrzünk és nem küldünk vissza. Tudakozódásnál1 2.— Ke póstabélyeg melléklendő. Névtelen levelekre nem válaszolunk. Szerkesztői lapzárás minden hó 5. és 20.-án. KIADÓHIVATAL: Urbánek Ferenc és Tsai, Tmava. Ide küldendők a reklamációk és kereskedelmi hirdetések. A V. V. E. KÖZPONTJA: Bratislava, Kapitulská 2. Ide küldendők az árlejtési hirdetmények, címváltozások, tag­díjak és előfizetési dijak. Sekkszámla: Praha 57.196. — Telefonszám: 37-47. Vili. ÉVFOLYAM. 1- SZÁM. «34. JANUAR 1. VADÁSZLAP VADÁSZATI, VADVÉDELMI, EBTENYÉSZTÉSI ÉS LÖVÉSZETI SZAKLAP ~ A SZLOVENSZKÓI VADÁSZATI VÉDEGYLET HIVATALOS KÖZLÖNYE ~

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék