Vadászlap, 1936 (10. évfolyam, 1-24. szám)

1936-01-01 / 1. szám

VADÁSZATI, VADVÉDELMI, EBTENYESZTESI ES LÖVÉSZETI SZAKLAP A SZLOVENSZKÓI ÉS PODKÁRPÁTSZKA-RUSZI VADÁSZATI VÉDEGYLETEK ÉS KYNOLOGIAI EGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGEINEK HIVATALOS KÖZLÖNYE. SZERKESZTIK: JURÁN VIDOR ÉS LAMPARTER JENŐ. ,-. f;.v.:,•■ ■■:■"!r;*? ■í.> SZERKESZTŐSÉGEK: Spiáská Belá és Preáov, póstaliók 1. sz. Ide küldendők az összes kéziratok, cikkek, egyesületi hírek és fényképek. — Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. — Tudakozódásnál 2.— korona póstabélyeg melléklendő. Névtelen levelekre nem válaszolunk. — Szerkesztői lapzárás minden hó 5. és 20.-án. KIADÓHIVATAL: Urbánek Ferenc és Tsai, Trnava. Ide küldendők a reklamációk és kereskedelmi hirdetések. AZ ORSZÁGOS SZÖVETSÉG IRODÁJA: Bratiszlava, Kapitulska ul. 2. Ide küldendők az árlejtési hirdetmé­nyek, címváltozások, tagdijak és előfizetési dijak. — Sekkszámla: Praha 57.106. — Telefonszám: 37—47.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék