Vadászlap, 1937 (11. évfolyam, 1-24. szám)

1937-01-01 / 1. szám

VADÁSZATI, VADVÉDELMI, EBTENYÉSZTÉSI ÉS LÖVÉSZETI SZAKLAP A SZLOVENSZKÓI ÉS PODKÁRPÁTSZKA-RUSZI VADÁSZATI VÉDEGYLETEK ÉS KYNOLOGIAI EGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGEINEK A CSSZ. M. J. TAGJAINAK HIVATALOS KÖZLÖNYE. SZERKESZTIK: JURÁN VIDOR ÉS LAMPÁRTER JENŐ. rmmm&smwsmm t&Cfgfö ív \ SZERKESZTŐSÉGEK: Spisská Belá és Presov, póstafi ók 1. sz. Ide küldendők az összes kéziratok, cikkek, egyesületi hirek és fényképek. — Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. — Tudakozódásnál 2.— korona póstabélyeg melléklendő. Névtelen level ekre nem válaszolunk. — Szerkesztői lapzárás minden hó 5.-én és 20.-án. KIADÓHIVATAL: Urbánek Ferenc és Tsai, Trnava, Ide küldendők a reklamációk és kereskedelmi hirdetések. AZ ORSZÁGOS SZÖVETSÉG IRODÁJA: Bratiszlava, Ventűrska 3-II. Ide küldendők az árlejtési hirdetmé­nyek, címváltozások, tagdíjak és előfizetési dijak. — Sekkszámla: Praha 57.196. — Telefonszám: 37—47.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék