Az Érem, 1924 (2. évfolyam)

1924 / 1. szám - A magyar orvosok és természetvizsgálók érmeinek táblázata - A római uralkodók névsora a birodalom kettéválása után - a) A nyugatrómai császárok

Á magyar orvosok és természetvizsgálók érmeinek táblázata Rövidítések: A = arany, E = ezüst, B = bronz, Ab = aranyozott br., Eb = ezüstözött br., R = réz, Er = ezüstözött réz, Nb = nikkelezett br,, O = ón, V = vas, A1 = aluminium. «0 © £ a >cö SS GO > Város vagy személy neve Szerző neve Anyag Megjegyzés 1. 1842. Besztercebánya Karl H. E, O, V Első tervezet; nehány vert és öntött próbapéldány isme retes-2. 1842. Besztercebánya Karl H. E, B, Ab, Eb 3. 1843. Temesvár Boehm J. D. E, B, Ab- 4. 1844. Kolozsvár Beriisee E, O 1 ón példány ismert.- 5. 1845. Pécs Boehm J. D. E, B, Ab, Eb 6. 1846. Kassa—Eperjes » » » E, B, Ab-7. 1847. Sopron » »» » E, B, Ab 8. 1847. Kismarton M )> >5 E, B, Eb Herceg Eszterházy Pál érme 9. 1863. Pest U >> J5 E, B Bene Ferenc dr. emlékére-10. 1864. Marosvásárhely E, B Egy ezüst pld. ismert. 11. 1865. Pozsony Seidan E, B 12. 1865. Pozsony — O Fülezett zseton nemzeti színű szalagcsokron 13. 1867. Rimaszombat Seidan E, B, Eb 14. 1868. Eger 5» E, B 15. 1869. Fiume „ E, Ó 16. 1869. Fiume B Szárazföld felé fordult torony­zászlócskával 17. 1871. Arad E, B 18. 1872. Mehádia E, B-19. 1874. Győr v> E, B-20. 1875 Élőpatak — Er, R 21. 1878. Mármarossziget Seidan E, B, Ab 22. 1880. Szombathely — B, Nb-23. 1886. Buziás—Temesvár Gerl K. E, B Trefort Ágoston emlékére 24. 1894. Pécs — V A bánya látogatása emlékére 1894. julius 5. 25. — Dr. Kovács József Beck Ö. Fülöp A, E, B, A1 jutalomérem 26. — Dr. Chyzer Kornél Vastagh György A, B jutalomérem 27. B Hátlapján város neve és év­szám hiányzik A római uralkodók névsora a birodalom kettéválása után a) A nyugatrómai császárok: I. Theodosius------------------------- 379—395 F lavius Theodosius. Flaccilla — Theod. felesége 388 Aelia Flaccilla. Magnus Maximus_______________ 383 —388 Flavius Victor — M. Maximus fia __ mh. 388 Eugenius — bitorló __ __ __ — 392-394 Honorius _____________ 395—423 I li. Constantius ____________— 421 G aila Piacidia — Honorius nővére mh. 450 Aelia Galla Piacidia. III. Constantinus — bitorló__ - - 407—411 Flavius Claudius Constantinus. Constans - bitorló ------------------- 411 M aximus — bitorló ____________ 409—411 J ovinus_______________________ 411—413 S ebastianus — Jovinus fivére— — 413 Priscus Attalus — bitorló---------- 409—413 J ohannes — bitorló____________ 423—425 I II. Valentinianus — III. Constan­tius fia________ 425—455 Placi dius Valentinianus. Licinia Eudoxia — III. Valent, fele­sége ___________________.--------- ? H onoria — III. Valent, nővére------ mh. 455 Jus ta Grata Honoria. Petronius Maximus I___________ 455 A vitus — Marcus Maecilius Avitus 455—456 Maiorianus Julius Maiorianus 457—461 7

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék