Az Érem, 1996 (52. évfolyam)

1996 / 1. szám - Gosztonyi József: Kiss Nagy András éremművészete (IV. rész)

161/a Ugyanaz, mint az előbbi, de an­gol nyelvű felirattal. The Medal 50. old., 1. sz. kép, kinyitva és 51. old., 2. sz. kép, összecsukva hátoldali felirat. BRM. 162. Körirat IPARI ÉS MEZŐGAZ­DASÁGI KIÁLLÍTÁS ÉS VÁ­SÁR BÉKÉSCSABA Középen a város akkori címere, alatta 1973 évszám, m. j. nélkül, egyold., ö. br„ 0 72 mm. MMMB. 163. E. Körirat: TREITZ PÉTER 1866 - 1935 EMLÉKÉREM. A tudós kopasz, bajuszos arcképe, balra néző 3/4 profilban. H. Körirat: A MAE TALAJTANI TÁRSASÁGBAN KIFEJTETT TUDOMÁNYOS TÁRSADA­LMI MUNKÁÉRT. Fent MAE feliratú embléma, lent babér és tölgyág között ötágú csillag, m. j. nélkül, ö. br., 0 76 mm. GJ., MGM. 1974. 165. (Magyar Nemzeti Bank 100 FO­RINT) E. Csúcs Viktória műve. H. Merkurius alakja háttal, kezé­ben a kereskedelmet szimbolizá­ló jelvénnyel. Felirat: 50 ÉVES AMAG YAR - NEMZETEBANK, jobbra KNA m. j., lent PRÓBA­VERET FELIRATTAL. V. ez., 0 37 mm., 22.00 g (/40 (Ag, CU). Repr.: Rádóczy 228. sz. 166. (Vasari) E. A festő, építész és művészeti író, balra néző, 3/4 profilban ábrázolt szakállas arc­képe (korabeli metszet nyomán). Körirat: GIORGIO VASARI PITTORE ET ARCHITETO. A perem alján KNA m. j.,beütve. H. Körirat: IV. CENTENARIO DELLA MORTE DI GIORGIO VASARI 1514 1974. A firenzei dóm a városfallal, alatta felirat: COMUNE/DI/FIRENZE, ö. br., 0 104 m. (A firenzei Vasari érempályázatra készült.) 167. (Népi fazekasok díja) E. Plaszti­kus gömbölyű formák, a közép­től kissé elcsúsztatott, homorú felületen. H. Lencse alakú felületen felirat: GERENCSÉS/SEBESTYÉN/DÚ, alatta, lent KNA m. j. beütve, ö. br., 0 104 mm. 168. (Apáczai Csere János) E. Kora­beli ruházatban, háttal ábrázolt, hosszú haj, bajuszos alak, kezé­ben fóliáns, felirat nélkül. H. Felirat: MAGYAR ENCIK- LOPEDIA/AZ AZ MINDEN IGAZ/BÖLTSESÉGEIKNEK SZÉP/ÉS IGAZ ELMONDÁ- SA/MAGYAR NYELVEN és to­vábbi ötsoros idézet. (A pedagó­gia magyar úttörőjének hitvallá­sából.) Ö. br., 0 106 mm. Repr.: E. Tihany, KKV és Magyar Nu­mizmatikai Társulat Évkönyve 1981-1982 címlapján. Kiállítva: Budapest 16. sz., Hatvan, Mű­csarnok, GJ. 168/a E. Ugyanaz, mint az előbbi. A perem alján KNA m. j. beütve. H. Felirat: APÁCZAI/CSERE JÁNOS/DÍJ. Ö. br., 0 90 mm. Gádor Endre 34. sz., GJ. 169. (Nagymaros I.) E. Nagymaros látképe a Dunával, mögötte 39

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék