Nyelvtudományi közlemények 18. kötet (1883)

NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELVTUDOMÁNYT BIZOTTSÁGA. SZERKESZTI BTJDEINZ; JÓZSEF. TIZENNYOLCZADIK KÖTET. ELSŐ FÜZET. BUDAPEST, 1883. K M. TUDOM. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATALA. (> Z AKADÉMIA ÉPÜLETÉBEN.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék