Nyelvtudományi közlemények 57. kötet (1956)

NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELVTUDOMÁNYT FŐBIZOTTSÁGÁNAK FOLYÓIRATA SZERKKSZTŐÜIZOITSÁO: HAJDÚ PÉTER, LAKÓ GYÖRGY, TAMÁS LAJOS FELELŐS SZERKESZTŐ: LAKÓ GYŐR QY T E C 11" .V 1 K A 1 8 Z É B IC G S Z T Ő-: GÁLOSFERENC .\ a z e r k c s i t ő Bég címe: A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete Budapest, V., Szalay utca 10 — 14. V. emelet Előfizetés: a Posta Központi Hírlap Iroda Vállalatnál, Budapest, V., József nádor tér 1. Távb.: 180-850. Előfizetési díj: 16,- Ft. Csekkszámlaszám: 61.257. Külföldön a ,,Kultúra" Könyv ós Hírlap Külkereskedelmi Vállalat bizományosai veszik át az előfizetéseket. A folyóirat egyes régi példányai korlátozott számban beszerezhetők az Akadémiai Kiadó Terjesztési Osztályán (Budapest, V., Alkotmány utca 21.). Munkatársainkhoz ! Kérjük munkatársainkat, hogy a szerkesztőség és a nyomda munkájának meg­könnyítése érdekében vegyék figyelembe a következőket: 1. A kéziratokat szabványos papírlap egyik oldalára gépeljék. 2. Egy lapra 30 sort, soronként 60 betűt írjanak. 3. A kézirat szövegében a következő jelzéseket használják: (nyelvi adatok jelölésére), - ritkított (értelmi kiemelésre), = félkövér (alcímek betűtípusaként), •^..^^ kapitálchen (a szerzők nevének kiemelésére). 4. A kézirat géppel írott szövegében az esetleges utólagos javításokat, a fonetikai jeleket tintával írják. 5. A folyóiratok és sorozatok kötetszámát római számmal írják. A kötetszám ós a lapszám közé vesszőt tegyenek.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék