Nyelvtudományi közlemények 66. kötet (1964)

Nyelvtudományi Közlemények A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELVTUDOMÁNYI BIZOTTSÁGÁNAK FOLYÓIRATA Szerkesztő bizottság: BEKÉ ÖDÖN HAJDÚ PÉTER JUHÁSZ JÓZSEF LAKÓ GYÖRGY TAMÁS LAJOS Felelős szerkesztő : LAKÓ GYÖRGY Technikai szerkesztő RÉDEI KÁROLY A szerkesztőség címe: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELVTUDOMÁNYI INTÉZETE BUDAPEST, V., SZÁLA Y U. 10-14. V. EMELET Előfizetés : a Posta Központi Hírlap Iroda Vállalatnál, Budapet V., József nádor tér 1. Távb : 180-850. Előfizetési díj : 28.— Ft. Csekkszámlaszám: 61.257 Külföldön a „Kultúra" Könyv és Hirlap Külkereskedelmi Vállalat bizományosai veszik át az előfizetést. A folyóirat egyes régi példányai korlá­tozott számban beszerezhetők az Akadémiai Kiadó Terjesztési Osztályán (Budapest, V., Alkotmány utca 21.).

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék