Nyelvtudományi közlemények 98. kötet (2001)

Kisebb közlemények - Máté Zsolt: A székely rovásírás latin rejtélye [The Latin puzzle of the Székely (East Transylvanian Magyar) runaic writing] 186

192 MATE ZSOLT Irodalom 2 Burián János (1900), Latin-magyar szótár a középiskolák számára. Budapest. Cappelli (1973), Dizionario di Abbreviature latine ed italiane. Milano. Eredeti kiadása Modena 1929. Chadwick, John (1980), A lineáris B megfejtése. Gondolat Kiadó, Budapest. Bartal, Antonius (1901), Glossarium Mediae et infimae latinitatis Regni Hungáriáé. Budapest. Jakubovich Emil (1935), A székely rovásírás legrégibb ábécéi. MNyTK 35. Kállay István - Érszegi Géza (szerk.) (1986), A történelem segédtudományai. Paleográ­fia. Budapest. Németh Gyula (1934), A magyar rovásírás. In: A magyar nyelvtudomány kézikönyve II. 2. Budapest. Simon Péter(1993), A székely írás eredetéről. In: Bronzkori magyar írásbeliség. írástör­téneti Kutató Intézet, Budapest. Szekeres István (1993), Őstörténetünk írásjelekben. In: Bronzkori magyar írásbeliség, írástörténeti Kutató Intézet, Budapest. Telegdi János (1994), RUDIMENTA. Ars Libri, Budapest. Varga Géza (1993), Bronzkori magyar írásbeliség. írástörténeti Kutató Intézet, Buda­pest. 2 A tudomány az idézett szerzők nem mindegyikét tartja egyaránt mértékadónak.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék