Nyelvünk és Kultúránk - az Anyanyelvi Konferencia Védnökségének tájékoztatója, 84. szám (1992)

Olvasónapló

A kötetet a TERMÉSZETSZERETET/LOVE OF NATURE tematikája zárja, illetőleg e fejezetet is egy Ladányi-kép, a The Mask című linóleummetszet nyitja. A neves magyar művész-orvos itt is a fény és az árnyék csodálatos kezelőjeként mutat­kozik be. E fejezet költeményei: Caracas, A kertben, A bécsi hársak, Fenyők, A ve­lencei tengerparton. Erdő fohásza és Nyárutón. Jól érzékeltetik az Isten teremtette ember és az őt körülvevő tüneményes természet közötti közvetlen kapcsolatot: Szeretnék e szeptember délutáni szelíd derűben újra rádtalálni a veröfényes gesztenyék alatt. Mint sárga lombok napfénytől betelten, lassan gyógyulni oldó közeledben s a fákkal versenyt hallgatni szavad. Marguerite Guzman JBouvard fordításában: I want to find you again under the shimmering chestnut trees of slow September afternoons. Like branches filling with light, I want to warm in you presence, and which the trees, listen to your voice. Vádoljanak bár elfogultsággal, de.a Szeptember végén valóban csodálatos ze- neiségű sorai mellett e költeményt tartom a kései nyárban született legszebb magyar szerelmi vallomásnak. Befejezése — Bokáig járunk már a hamvas fűben, s a láthatáron lassan eltűnőben kigyúlnak még, mint nyárutón a fák. — időtlen. Minden idők bármely magyar költőjének dicsőségére válnának e sorok. S hosszú hiányuk arra is figyelmezteti minden idők magyar gondolkodóit, milyen érté­kektől zárhat el egy országot a politikai szűklátókörűség. SZABÓ T. ÁDÁM 109

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék