Nyelvünk és Kultúránk - az Anyanyelvi Konferencia Védnökségének tájékoztatója, 84. szám (1992)

Olvasónapló

Forgószélben. In Wirlwind Tollas Tibor válogalott verset Chicago. 1990. A Ladányi Imre és Ilona E. Alapítvány Szathmáry Lajos ügyvezető igazgató jóvoltából 1990. augusztus 20-án 67 lapnyi ízléses kétnyelvű — magyar és angol — könyvecskét adott ki az 1920. december 21-én a Borsod megyei Nagybarcán szüle­tett Tollas Tibor legszebb verseivel és az 1901. november 8-án Kecskeméten született és nemrég elhunyt Ladányi Imre orvosprofesszor grafikáival. Tollas Tibor e verseiben a börtönben kifinomult parányi megfigyelések s az er­re épülő ellentétezések mestere. Ladányi kontúrokban gazdag körvonalai jól kidolgo­zott grafikája a 16. lapon s önarcképe a 17.-en méltóképpen zárják a börtönévek meg­maradásra ösztönző sorait: De addig, addig élni kell, S míg vér, vagy verejték kiver, Az égig fel, kihallani, Hajcsárok, ólmos kancsukák Szöges szaván egy hang fut át: . — „Kitartani, kitartani!" — E sorok angol fordítása jól sejteti a magyar szöveg alliterációit: Till then, till then, we must survive: While blood and sweat bathe backs that strive, Towards heaven the evil theme is hissed: Resounds the driver’s leaded knout; in harsh, barb'd voice, one word rings aut: "Persist, persist, persist, persist!” Watson Kirkconnel itt a négyszótagos befejező magyar szó megkettőzése és a kétszótagos angol megfelelője közötti ritmikai feszültséget az angol kifejezés négysze­ri ismétlésével oldja fel mesterien. Az ISTEN ÉS CSALÁD/GOD AND FAMILY összefogó egységében a Végvár a templom, Anyám zsoltárt énekel, Kertünk fái, szüret előtt és Könyörgés szép halá­lért című versek olvashatóak; Uram, ki annyi kínt megéltél, könyörgök, nem az életért, a szép halált add meg nekem. Angol fordítása Marguerite Guzman Bouvard munkája: 0 Lord, who has suffered 1 beseech you, not for life, but for the grace of a peaceful death. 106

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék