Nyugati Kapu, 2000 (2. évfolyam, 42-85. szám)

2000-01-07 / 42. szám

A RÉGIÓ HETILAPJA Megjelenés: péntek Szerkesztőség: 9400 Sopron Új utca 18. Tel.: 99/312-562 Fax: 99/314-168 SOPRON 2000. január 7. II. évfolyam 42. szám Ára: 59 Ft Előfizetve: 50 Ft Török László: „A kéményseprő szerencsét hoz” 3. OLDAL Múltunk kútja: Levéltár a templom tornyában 12. OLDAL Gyermek- és Ifjúsági Központ: Kiállítás Hárs István képeiből 12. OLDAL Gunung Murud VINCZE JÁNOS Kérek egy jegyet a Gunung Murud tetejére! Ha így lépnék a soproni vas­útállomás jegykiadója elé, föltehető- leg furcsa ábrázattal nézre rám, rög­tön az elmebeli állapotomra gondol­na. Szilveszter után mit akar ez az utas? Talán sokat ivott? Megkérdeztem az esti gyors kala­uzát: hova utazna a legszívesebben? Azt mondta, hogy Bomeóba, mert ott van a kétezervalahány méter magas Gunung Murud. Aki arra gyalog föl- kepesztet, mindent kibír. Rendszere­sen megmásszák a nemzetközi túl­élőverseny résztvevői, a céltól semmi sem téríti el őket, küzdenek a trópusi égöv minden nehézségével, és hiába nehezedik rájuk a csüggesztő fáradt­ság, emelgetik a lábukat, botorkál­nak, uralkodnak a szenvedélyeiken, nagy lemondásokat tesznek, véde­keznek a kísértések ellen, a megszo­kásokból nem engednek. Bomeóba kéne menni? Tavaly közhellyé koptattuk a mon­datot, hogy a magyar kisember min­dent kibír. Ez itt a szülőföldünk, ahol új világot kellene teremtenünk, ott­honérzetet. Kétezerben fontosnak kell tarta­nunk ezt, előhozni Tamási életböl­csességét: „Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. ” Amerikai néger mondta ezt a re­gényben, de mondhatta volna tavalyi petárdacsempész, a Gunung Murud tetejére fölkepesztető nyugdíjas, jegypénztáros, kalauz. Ami igaz, az igaz, túl nagyra két­ezerben sem csigázza igényeinket a világ, elszakadni sem tudunk tőle, pedig gyakran félrelöknénk a jelent, ha megtehetnénk. Valakiktől megkér­dezték, melyik korban szeretnének élni, egyikük rögtön rávágta, csak eb­ben, csak itt, Magyarországon, mire a másik - fájdalmas panaszként hang­zott - hozzátette, ezer évenként csak egyszer élheti meg az ember a kul­túra haldoklását. Nagyon sokan egy túlélőverseny résztvevői vagyunk, a küzdő ember állapotában nem mindig boldogok. Diagnózisaink pontosak, az összkép nem mindig felemelő, a pénzügymi­niszterünk pedig optimista,. Túlélni mindent csak Itthon, ebben a nagy-nagy Gunung Murud Magyar- országon érdemes, kalauz úr! Szervusz, újesztendő! Vidáman léptünk át a különleges kétezerbe Bizony, édes szilveszter! Éjfélkor jól betormáztuk a szemünket, vert az óra tizenkettőt, elénekeltük a Himnuszt, síppal sippantottunk, trombitát fújtunk a mi városainkban és a mi falvainkban, ezerkilencszázkilencvenkilenc kolompot ráz­tunk, csöngőt rázintottunk, csillagszórókat dobáltunk az ablakokból, bízva abban, hogy a bősz zajkeltéssel, a fényekkel elmegy a gonosz, nem ül a küszöbre. Nem tudjuk, hogy mennyi akadályt tesz elénk a világ, hanem a szerencsétlen­ségeket jövendölőkre ne hallgassunk. Szépen befejeztük az óévet, köszöntöttük az újat - Szervusz, újesztendő! - vidá­man léptünk át a különlegesnek mondott kétezerbe, most már egyre több jó hír mondói szeretnénk lenni, a békével lakók beszédeinek a jegyzői, betormázott szemmel tavaszodást váró krónikaírók. Bizony, édes szilveszter. Arról, hogyan ünnepelték a világban az ezredfordulót, all. oldalon közlünk összeállítást. Szerencsés csillagzat alatt született Kovács Lili és édesanyja jól vannak A soproni Erzsébet-kórházban dr. Szilveszter Péter szülész­nőgyógyász szakorvos segí­tette a világra a 2000-es esz­tendő legelső soproni babáját. TÖRÖK MAGDA A szülészeti naplóba 2000. január elsején 7 óra 21 perckor egyes sor­számmal bejegyzett, 3530 gramm súllyal, 55 centiméter hosszúsággal, egészségesen született Kovács Lili édesanyjával röviddel az eseményt követően beszélgettünk. Szerencsés... folytatás a 2. oldalon Emelkedtek a nyugdíjak Január elsejétől a nyugdíjak és a nyugdíjszerű ellátások nyolc százalékkal emelkedtek. A nyug­díjszelvényeket január 7-én és 12-én adják át, ennek köszönhe­tően az érintettek az előre közölt időpontban kapják kézhez a meg­emelt ellátásukat. A nyugdíjak legkisebb öszege ezután 16 ezer 600 forint lesz. A rokkantsági já­radékot 13 ezer 300 forintra emelték, a vakok személyi jára­déka azonban csak abban az eset­ben növekszik 7250 forintra, ha az ellátás összege a tavalyi évben ennél kevesebb volt. A nyugdíj- korhatár alattiak rendszeres szo­ciálisjáradéka 12 ezer 900 forint­ra módosult. Ugyanez az ellátás korhatár felettieknek 15 ezer 50 forint lesz. Akik saját és özvegyi jogon is részesülnek ellátásban, idén már az eddigi 28 ezer 350 forint helyett 30 ezer 620 forintot kapnak. A házastársi pótlék ösz- szege 9700 forintra, a házastárs utáni jövedelempótlék pedig 6700 forintra változott. Az egész­ségkárosodottak járadéka egysé­gesen növekedett nyolc százalék­kal, az ellátás összegének felső határa ennek a döntésnek az ér­telmében 49 ezer 800 forint lesz. A politikai vagy vagyoni kárpót­lás alapján járó életjáradék össze­ge nem változik januártól, ezeket külön jogszabály szerint március­ban és júniusban emelik meg. Doni emlékek Soproniak a Don-kanyarban cím­mel nyílik kiállítás Ifj. Sarkady Sándor gyűjteményéből. A tárla­tot január 12-én délután négy órától a Vas- és Villamosipari Szakképző Iskolában láthatják az érdeklődők. A Nyugati Kapu az interneten cyberpress.sopron.hu/kapu index, infonet.hu/hirek

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék