ORVOSTUDOMÁNY - A MTA ORVOSI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI 26. KÖTET (1975)

26. kötet / 1-2. sz.

ORVOSTUDOMÁNY A Magyar Tudományos Akadémia У. Orvosi Tudományok Osztályának Közleményei A SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG TAGJAI: BABICS ANTAL, ERNST JENŐ, GEGESI KISS PÁL, HAYNAL IMRE, KERPE L — FRONIUS ÖDÖN, MISKOLCZY DEZSŐ, ZSEBŐK ZOLTÁN FŐSZERKESZTŐ KNOLL JÓZSEF TECHNIKAI SZERKESZTŐ KNOLL BERTA SZERKESZTTŐSÉG: 1085 BUDAPEST, ÜLLŐI ÜT 26. KIADÓHIVATAL: 1363 BUDAPEST, ALKOTMÁNY UTCA 21. Az_ Orvostudomány változó terjedelmű füzetekben jelenik meg. Négy füzet alkot egy kötetet. Evenként általában egy kötet jelenik meg. Az Orvostudományban az Osztály rendezvényein elhangzott előadások, az Osztály tagjainak eredeti vagy összefoglaló közleményei, továbbá az MTA saját intézeteinek közle­ményei jelennek meg. Kéziratok a következő címre küldendők: Orvostudomány 1085 Budapest VIII., Üllői út 26. A közlésre el nem fogadott kéziratokat a szerkesztőség lehetőleg visszajuttatja a szer­zőhöz, de felelősséget a beküldött kéziratok megőrzéséért vagy továbbításáért nem vállal. Az Orvostudomány előfizetési ára kötetenként 60 forint. Megrendelhető belföldre az Akadémiai Kiadónál (1361 Budapest Alkotmány u. 21. Pénzforgalmi jezőlszámunk 215 — 11488.), külföldre a „KULTÚRA" Könyv és Hírlap Külkereskedelmi Vállalatnál (1389 Budapest Postafiók 149. Pénzforgalmi jelzőszám: 218-10990 sz.) vagy annak külföldi képviseleteinél és bizományosainál. A Magyar Tudományos Akadémia V. Orvosi Tudományok Osztálya a következő idegen nyelvű folyóiratokat adja ki: 1. Acta Chirurgica, 2. Acta Medica, 3. Acta Microbiologica, 4. Acta Morphologica, 5. Acta Paediatrica, 6. Acta Physiologica. E lapok hivatottak a magyar orvostudományok eredményeinek legjavát a külfölddel megismertetni. A cikkek orosz, német, angol vagy francia nyelven jelennek meg a szerző kívánsága szerint, összefoglaló pedig további egy, ill. két nyelven. A dolgozatot magyar vagy a megfelelő idegen nyelven a következő címre kell beküldeni: Acta Chirurgica szerkesztősége, 1082 Budapest VIII., Üllői út 78/b. Acta Medica szerkesztősége, 1083 Budapest VIII., Szigony u. 43. Acta Microbiologica szerkesztősége, Országos Közegészségügyi Intézet, 1097 Buda­pest IX., Gyáli út 4. Acta Morphologica szerkesztősége, Szövet- és Fejlődéstani Intézet, 1091 Budapest IX., Üllői út 93. Acta Paediatrica szerkesztősége, 1083 Budapest VIII., Bókay J. u. 53. Acta Physiologica szerkesztősége, 7642 Pécs, Rákóczi u. 80. Élettani Intézet.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék