A M. Kir. Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium Oktatófilm Kirendeltségének hivatalos közleményei, 1941 (6. évfolyam, 1-12. szám)

VI. évfolverm 1941. augusztus 8. szám A M. KIR. VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM OKTATÓFILM kirendeltségének = HIVATALOS KOZILMtiV YH A vallAs- és közoktatásügyi minisztérium filmügyeinek értesítője MEGJELENIK HAVONKINT SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST. Vili. CSEPREGHY-UTCA 4. — TELEFON: 330—828 A KÖZLEMÉNYEKET A KÖZÉP- ÉS KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK A FILMDÍJAK FEJÉBEN DÍJTALANUL KAPJAK ELŐFIZETÉS: EGY ÉVRE 5 PENGŐ. EGYES SZÁM: 80 FILLÉR A VKM. OKTATÓFILMEK JEGYZÉKE. IV. ••

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék