A M. Kir. Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium Oktatófilm Kirendeltségének hivatalos közleményei, 1943 (8. évfolyam, 1-12. szám)

1943-01-01 / 1. szám

VTIL évfolyam 1343. január 1. szám A M. KIR. VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM OKTATÓFILM kirendeltségének hivatalos KOZLEMEWH A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM FILMÜGYEINEK ÉRTESÍTŐJE MEGJELENIK HAVONKINT SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST. VIIL CSEPREGHY-UTCA «. - TELEFON: 330-426 A KÖZLEMÉNYEKET A KÖZÉP- ÉS KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK A FILMDÍJAK FEJÉBEN DÍJTALANUL KAPJÁK ELŐFIZETÉS: EGY ÉVRE 5 PENGŐ. EGYES SZÁM: 80 FILLÉR 1. Dl Jablonkay Pál: Az oktatófilmek fontossága, értékei és módszeres felhasználása 2. Pőcze Sára: Oktatófilmet a számtan tanításá­hoz! 3. özv. Gáyer Gyuláné: Német oktatófilmek a kereskedelmi középiskolában 4. Magyarország keskenyfilmszínházai 5. Svédországi hírek 6. Mit mondanak a jelentések? 7. Űj székesfővárosi filmek ismertetése •• TARTALON

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék