A M. Kir. Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium Oktatófilm Kirendeltségének hivatalos közleményei, 1944 (9. évfolyam, 1-8. szám)

A M. K1R. VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM OKTATÓFILM kirendeltségének — HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI IX. évfolyam ___ _ 1944. január __1. szám A VÁLLAS- és közoktatásügyi minisztérium filmügyeinek értesítője MEGJELENIK HAVONKINT SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÖHIVATAL: BUDAPEST, Vili., CSEPREGHY-UTCA 4. — TELEFON: 330-926 A KÖZLEMÉNYEKET A KÖZÉP- ÉS KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK A FILMDÍJAK FEJÉBEN DÍJTALANUL KAPJAK ELŐFIZETÉS; EGY ÉVRE 15 PENGŐ. EGYES SZÁM 150 PENGŐ / z TARTALOM: ■fy,*-., 7 so 3«w*nw,*'i gy.yrán sJ&líí 1L %b 1. Bognár Gyula: A magyar nyelvi és irodal­mi oktatófilmek módszeres felhasználása 2. Szükséges tudnivalók: 1. A filmek vissza­küldése. 2. A Nova-Lux gyöngyvászon tisz­títása 3. Simon Elemér: A szögfüggvények ábrázolá­sához 4. K. J.: dr. Gyulai: A fényképezés kézikönyve c. könyv ismertetése

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék