Oktatófilm Közlemények, 1947 (10. évfolyam, 4-12. szám)

1947-04-01 / 4. szám

1947 ÁPRILIS HÓ — . . ........ — OKTATÓFILM KÖZLEMÉNYEK A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM FILMÜGYEINEK ÉRTESÍTŐJE FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓ : GESZTI LAJOS BUDAPEST, VIII., CSEPREGHY-UTCA 4. TELEFON: 139-926 TARTALOM: 1. Geszti Lajos: Két dátum között. 2. A V. K. M. 50.67011947. sz. rendelete. 3. Geszti L.: Filmes tanításunk megindul. 4. Tudnivalók. 5. A V. K. M. Oktatófilm szervezete. 6. In memóriám.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék