Oktatófilm Közlemények, 1948 (11. évfolyam, 2. szám)

1948-02-01 / 2. szám

XL ÉVF. 1948 FEBRUÁR HÓ OKTATÓFILM KÖZLEMÉNY EK A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM FILMÜGYEINEK ÉRTESÍTŐJE MEGJELENIK HAVONKINT SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST, VIII., CSEPREGHY-UTCA 4. - TELEFON: 139-926 EGYES SZÁM ÁRA: 150 FORINT. — ELŐFIZETÉSI ÁRA EGY ÉVRE: 15 - FORINT j íjM A Afíl vj i ULA ■ őr'AütJuwbívCr(vAK Interaktív Tci neszetümereti "üidástér TARTALOM: IWtasSar"-3 £e:; •*'' Szeged, Efjcdu Ks.t ■LiüUt 1. G. L: Az Oktatófilm Kirendeltségről. 2. A Közművelődési Filmintézet szervezeti szabályzata. 3. Mp.: A Közművelődési Filmintézet igazgatója el­foglalta hivatalát. 4. Közművelődési Filmszakbizottság. 5. Szükséges tudnivalók. 6. Dr. Szemes Gábor: Az általános iskolák természet­rajz tanítása és a film. 7. Képek. 8. Kimutatás. 9. Visszhang a „Néma vagy hangos" c. cikkre. 10. Megszűnik az Oktatófilm Közlemények. 11. Varjú Sándor: A film szerepe a szabadművelődés­ben. 12. A még meg nem jelent filmek. Felelős szerkesztő és kiadó: GESZTI LAJOS

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék