Orosházi Friss Ujság, 1934. január (23. évfolyam, 1-24. szám)

1934-01-03 / 1. szám

4 OROSHÁZI FRISS ÚJSÁG Szerda, 1934 január 3 Ebédlőkredenc szép Hagy ebédlőasztal minden elfogadható árért eladó Esetleg búzáért is. Cim a kiadóhivatalban. — Levágatta a fejét, mert fájt a foga. Pozsonyból jelentik: Iglau közelében fejnélküli holttestet találtak. A ;sendőr- ség, amely megállapította, hogy Bocek János 23 éves földmunkás, aki egyéb­ként epilepsziában szenvedett, néhány nap óta erős fogfájásról panaszkodott és többször hangoztatta, hogy inkább öngyilkos lesz, semhogy tűrjön. Teg­nap este elbúcsúzott anyjától és a po­zsonyi sinautóbusz elé vetette magát, amély lefejezte. — Lakodalmi meghívók szép kivi­telben sürgős esetben egy óra alatt ké­szülnek az Orosházi Friss Újság könyv­nyomdájában. — Éhségsztrájkot kezd egy maharad­zsa. Londonból jelentik: Sir Tukoja Rao, Devas állam maharadzsája, akit az in­diai kormány rossz kormányzás miatt nemrég megfosztott hatalmától, az in­diai alkirályhoz intézett táviratában éh­ségsztrájkkal fenyegetődzik, ha a kor­mány nem vonja vissza az ellene irá­nyuló rendelkezést. Az éhségsztrájkhoz a maharadzsa szerint minden családtagja és egész udvartartása is csatlakozni fog. Állítólag többen a családtagok közül — köztük a maharadzsa hatéves fiacskája — már félére szállították le a napi ét­kezésüket és állandóan vallásos vértanú- dalokat énekelnek. — Elő és művirág Koszorúk, sír- csokrok tegolcaőbb árban bower eshe­tek Dénes Márta virágikrfetébon. ilPOLLO MOZGÓ TELEFONSZ AM: 9 Szerdán, január 3 án fél 9 érakor Csütörtökön, január 4-én 7 és 9 orakor Két nagy sláger a mai MŰSOR la agglegény apák Kacagtató sláger vígjáték. Főszerep­lők: STAN és PAN, Mary Carr, Mu­riel Evans, Jacquie Lyn. Kém a {egyházban Izgalmas vadnyugati történet. Fősze­replő : TOM MIX. H El/YÁRAK: Erkély és páholyszék 100, I. hely 90, II. hely 70, 111. hely 50, IV. hely 30 fillér Szombaton és vasárnap MAGYAR VILÁGHIRADÓ Bimbó kalandjai rajzolt film. 70X 17ILffófiIRf!DÓ A láthatatlan gárda Megfeszítő, látványos kémkedési tör­ténet az osztrák-olasz fronton. Fő­szereplők : Brigitte Helm és Carl Ludwig Diehl. Villany 2s Csapreginél! mert árai meglepő olcsók, munkája gyors és pontos! RADIO A budapesti rádió minden nap 9.30 — 12.25 — 2.30 — 4.43 és este 9.20 és „.<*3 közötti időben MreKec *u. Január 3, szerda 6.45 Torna. 7 Gramofonlemezek. 10 1. Biedermeier farsang. 2. Tiz perc egészségügy: Fogszineződés és fogkő. (Felolvasás.) Közben Gramofonlemezek. 11.10 Nemzetközi vizjeiző szolgálat. 12 Déli harangszó, időjárásjelentés. 12.05 Kadics Lajos és cigányzenekara. 1.30 Puky Margit zongorázik és Ván- dorné Szathmáry Aranka énekel, zon­gorán kisér Polgár Tibor. 2.40 Hírek, élelmiszerárak, piaci árak, árfolyarnhirek. 3.30 A rádió diákfélórája. »Mátyás király vadászik«. 4 »A szülő meg a gyermekjáték«. Lenkey Lehel előadása. 5 Somogyi-szalonzenekar. 6.10 Olasz nyelvoktatás. 6.40 Lukácsné Sebők Márta énekel, zongorán kiséri Polgár Tibor. 7.15 »Arany János műhelytitkaiból«. Sik Sándor dr. előadása. 7.45. »Zenés vi'ághiradó«. Bánóezy Dezső dr. gramofornevüje. 8.30 Hírek. 8.50 Hetényi-Heidelberg Albert—Bu- day Dénes—Sebő Miklós triója a Sim- plon-kávéházból. 9.50 időjárásjelentés. 9 55 Toll Árpád és Jancsi cigányzene- kara. 10.45 A m. kir. Operaház tagjaiból alakult zenekar. Vezényel Dohnányi Er­nő dr. Közreműködik Fehér Ilonka Mo se tt vesz az HEPrÖRLO­RoweyoT OROSHÁZI FRISS UDSSR nyomdája Hibátlan női téli nadrág P.2 )m%0 minden nagyságban Bein és Bárány cégnél i | Használt káposztás hordókat kölcsönbe keresek. Ugyanott egy hónapszámos fel­vétetik. Hercz. Z Mindenféle nyomtatványokat gyorsan, ; pontosan, ízléses kivitelben olcsó árak mellett készít az Orosházi Friss Újság könyvnyomdája . Könyvköíéseket gyorsan ,szépen és ol­csón készít az Orosházi Friss Uj-ág könyvkötészete. — Nyomtatványait rendelje az Oros- | házi Friss Újság könyvnyomdájában. j Gutnibéíyegzőt legolcsóbban, legszebben és legjobb kivitelben készít az Orosházi Friss Újság könyvnyomdája. Ha igazán szép színes és tökéletes kályhát akar, úgy azt Miklós cégnél szerezze be, mert olcső. Műhely Pető­fivel szemben. — Névjegyét rendelje az Orosháaá Fries Újság könyvnyomdájában. macskákat, de csakis tiszta cirmost, veszek. Gyep­telep Tanya 126. 2 — Könyvkötéseket olcsón, szépen és gyorsan készít az Orosházi Friss Új­ság könyvnyomdája. Ceerépkályhákat, tűzhelyeket raktára* tartok. Miklós lakatos, Pacsirta u. 1. Vásároljon Werkner 3oIdn fűszer- és vegyeskereskedésében Orosháza, KossufMér, Dr. Gahnai-ház Legolcsóbb beszerzési forrás! KÖZeflZDflSftS 1934. január. 2 Devizák (Zürichi zariat) Pirit 20.26 Lond*a 19.81 Newyork 326.00 Miiứ 27.16 Hollandia 207.55 Bérli* 129:30 Bécs 72.80 Prága 16.35 Belgrád 7.8© Bukarest 3.06­Valuták (A Magyar Nemzeti Bank hiv. árt.) Font 18 60 Dinar 7'8U Fr. frank 22.30 Lei 3.42 Márka 135.70 Sv. fr. 110.70 Szokoi 16.96 Dollár 355.9t Hoilfrt. 231.06 Lira 29.90 Schilling 58.10 Terménytőzsde (Készárupiac) 76-os tv. uj OO.Oi Sörárpa 8.5« 77-es tv. uj 7.95 Tak. árpa uj 7.00 78-as tv. uj 7,05 Zab 1. r. uj 8.15 79-es tv. uj 7.15 Korpa 6,08 80-as tv. uj 7.25 Tak. liszt 800 Rozs uj 355 Tengeri ó 7.75 Tengeri uj 5.80 ír- barátságosabb forgalom csendes. (Határidőspiac) Búza októberre megszűnt „ 1934 márciusra 7.36— 7.37 májusra 7.56— 7.57 Tengeri októberre 0.00— 0.00 „ 1934 májusra 7.73— 7.75 ír. tartott forgalom csendes Sertésvásár Felhajtás 2996 Prima 0.76—0.78 Közép 0.74-0.75 Könnyű 0.70—0.72 Eladatlan 53 Szalonna 0.86—0.90 Zsir 0.87—0.92 ír. vontatott 393. I D ő 3 & R Ä S am Mim ti— 1934. január 2. Ai orosházi meteorológiai megtlgys® állomás jelentése, Déli hfimérséhlet t 0-2 C Minimum 5 cm. a talaj lelett — 1'9 » Minimum 150 cm. a tab — 19. Maximum 150 cm. a talaj lel, f 1-2 . A föld felszínén reggel — 0 2 „ 2 CUt. i » talajban reggel * R , e a — 0 0 15 ö « » tt 20 „ 61 fii * 0 0 2* „ S3 • í 0-2 , 30 . R » f 01 „ 50 .. ä U * 1-3 „ „ a ai 50 20Q „ w s * 10-5 Napafltís —• óra Levegő relatív ttsdveaség' 100 Borultság io m Légnyomás reggel 765 9 mm Légnyomás este 763 7 mm Csapadék este fi óráig —' nim Szélirány Északnyugat Keleti légáramlás, egyes helyeken — főleg az ország délnyugati felében — esők. Felelős szerkesztő és kiadó: DR. MITLASOVSZKY JÁNOS Nyomtatja az ©rosházi Friss Újság könyvnyomda, könyvkötészet és lap. kiadóvállalat. XXIII. évfolyam 1 szám ára 8 fillér Szerda, 1934 január 3 ÍLÖFKETÉSI ÁRAK c~ Helyben bálhoz hordva Negyedévre Félévre Vidékre postán kflMwi Negyedévre 1 élévre OROSHÁZI ÜSS UjSRb \fÜGG£1%ENpolitikai napilap Megjelenik Bibiden nap korán reggeL LAPZÁRTA ÉJJEL 12 órakor. Hirdetési dijak előre fizetendők. dirdetésekre vonatko­zó kérdésekre csak válaszbélyeg ellené­ben válaszolunk­Szerkesztőség és kiatfe Oiosháza, Torkoa Kálmán u. Főszerkesztő és laptulajdonos: Dr. Mitiasovszky János TELEFON 90 SZÁM Postatakarékpénztár! csekksz. 12694 Kedvezőtlenül fogadták Berlinben a francia választ Berlinből jelentik: Hitler kancellár ujév napján délután 5 órakor fogadta Francois-Poncet nagykövetet, aki szó­beli közléseket tett a leszerelés kérdé­sében és emlékiratot nyújtott át Hi.Iernek, amellyel a francia kormánynak a német javaslatokra adott válaszát tartalmazta. A válasz tartalma még nem ismeretes, de abból a körülményből, hogy Berlin­ben kedvezőtlenül fogadták, nyilvánvaló, hogy a németek számára nem kielégítő. Pipái Pista kegyelmet kapott Szegedről jelentik: Rieger Pálné, a szegedi tanyák világában Pipás Pista néven ismert, férfiruhában járó nő, akit két gazdálkodó; felakasztásáért mindhárom fórum kötéláltali halálra ité't, mégis 'megmenekült a bitiófától. Kedden délelőtt háromnegyed 11-kor a törvényszéken Gömöry tanácselnök zárt tárgyaláson kihirdette, hogy a kormány­zó Pipás Pista halálbüntetését kegye­lemből életfogytiglani fegyházra változ­tatta. Két nagybank kilépett a „íébe -höi Budapestről jelentik: Bankkörökben nagy feltűnést keltett az a hir, . hogy a Kereskedelmi Bank és a Magyar-Olasz Bank a TÉBE vezetőségéhez intézett levélben bejelentette az egyesületből va­ló kilépését. Különböző forrásból nyert információ szerint a két kilépés egy­mástól független, csupán véletlenül tör­tént egyidőben és nem függ össze a vidéki bankok racionalizálási és fúzió- problémájával. A Kereskedelmi Bank a hozzájárulások felosztási kulcsa körül támadt differenciák miatt, mig az Olasz Bank nem pénzügyi, hanem elvi okok­ból lépett ki a Takarékpénztárak és Bankok Egyesületéből. Ä Népszövetség reformja-- vagy uj háború Mussolini jóslata 1934-re kell pusztulnia. A Csendes óceán körül három hatalmas nemzet kezd versengeni, ami ugyancsak világosan mutatja, hogy vagy megegyeznek a nemzetek a háború megakadályozásában, vagy elkerülhetet­len lesz a háború. De azért nem hi­szem, hogy a jelen pillanatban háborús veszély fenyeget, mert hiányzik a há­ború előkészítéséhez szükséges nagy készlet. i Londonból jelentik: Mussolini a Sun­day Dispatch-ban az 1934. év kilátásait mérlegeli és kiemeli, hogy 16 évvel \ világháború befejezése után be kelted' volna végezni a háború utóhatásainak felszámolását és meg kellett volna kez­deni az újjáépítés munkáját. A Népszövetség léte forog kockán — folytatja a Duce —. A fasasiszta nagyi- tanács elvetette a kockát. A Népszö­vetséget vagy reformálni kell, vagy el i ----­M egújították az osztrák-magyar kereskedelmi szerződést Cseh-magyar kereskedelmi tárgyalás indul? Budapestről jelentik: Az 1932. decem­ber 21-én kötött osztrák-magyar keres kedelmi szerződés 1933. végén lejárt. A szerződés érvényét jegyzékváltás utján január 1-től kezdődően megújították. Az uj évvél életbelépett vámtarifa-módosítá­sok szerint ezentul vámmentesen vihe­tünk Ausztriába tojást és étolajokat, on­nan pedig vámmentesen jöhet be sár- < cipő, hócipő, töltőtoll és különféle kau- i- csukcikkek. Prágai hir szerint, rövidesen sor ke- l rülhet a cseh-magyar kereskedelmi tár­gyalások felvételére. Le akar mondani Titulescu román külügyminiszter Bejelentette lemondását, de a kormány maradásra kérte — A király nem vehetett részt Dúca temetésén, mert beteg Bukarestből jelentik: Titulescu kül­ügyminiszter, aki ezidőszerint St. Mo- rítzban tartózkodik, bejelentette lemon­dását Angheíescu miniszterelnöknek. El­határozását azzal okolja meg, hogy ő magát Dúca miniszterelnöknek kötötte le és nem tekinti magát az uj kor­mány miniszterelnökének. Arra kéri tehát Anghelescut, hogy neveztessen ki helyette más külügyminiszter s amig ez nem történik meg, addig nem tér haza. Az Anghelescu-'kormány erre fel­kérte Titu'escut, hogy tartsa meg a külügyminiszteri tárcát. Titulescu vá­lasza még nem érkezett meg. Titu­lescu lemondása annál nagyobb feltű­nést keltett, mert Dúca halála után Ká- roiy király azonnal hazahivatta Svájc­ból és Titulescu csak lemondó távira­tot küldött maga helyett. Titulescu le­mondása folytán bizonyosra veszik, hogy a kisantant január 8-ra tervezett zágrábi külügyminiszteri konferenciája elmarad. Dúca miniszterelnök temetése kedden délután ment végbe százezernyi tömeg részvételével. A kormány nevében An- ghe'escu, a liberális párt nevében Dinu Bratinau, a párt uj elnöke búcsúztatta. Károly király nem veit részt a teme­tésen, mert influenzában megbetegedett. A közönség azonban azzal magyarázza a király távolmaradását, hogy — nyug­talan helyzetre való tekintettel — kör­nyezete tanácsára maradt távol a teme­tésről. Zelea Codreanut, a Vasgárda vezérét — akinek meggyilkolásáról szóló hir nem bizonyult valónak — rendőrség nem találja és ismert jobboldali politi­kusok házánál keresi. Megölte ötévei barátnőjét egy 13 éves leány Newyorkból jelentik: A Hudson part­ján fekvő Hastinsban letartóztatták a 13 éves May Carolát, aki saját vallo­mása szerint agyonverte Warepay Joze- fint„ mert megharagudott rá pletykál­kodása miatt. A gyilkos kislány elbe­szélte, hogy előbb kővel fejbevágta a szerencsétlen teremtést, azután egy autó gumitömlőjével megfojtotta és végül egy törött palack üvegcserepeivel össze­vagdalta az arcát. A kis holttestet egy városszéli ház sötét kapualjában rej­tette el, de másnap visszament oda, fel- nyalábolta és elvitte a templom mögött levő kertbe, ahol egy bokor mögé dug­ta el. Az áldozat csupán ötéves. RÖVIDHÍREK Llewellyn-Jones angol képviselő ki­jelentette, hogy a revízió kilátásai még sohasem voltak ilyen kedvezőek. Jehlicska Ferenc dr., a nemrég alakult Tót Tanács Budapesten tartózkodó el­nöke kijelentette, hogy egész Szlovensz- kónak Magyarországhoz való visszacsa­tolását kívánják. Tiszta tót nyelven csak Békésmegyében tanítanak, mert a csehakadémia elcsehesitett tót nyelvet szerkesztett a felvidéki iskolák számira. Sir John Simon angol külügyminisz­ter Capriból Nápolyon át Rómába uta­zott és találkozott Mussolinival. Surunkivül, AZONNAL CSERÉLÜNK. — 80 kg-nál nehezebb búzából TÖBB FEHÉR KEüUblÉIRLISZ'üElü és kevesebb korpát adunk. Vámőrléit külön helyen vesszük át Vdmőrlőb? Busát azonnali készpénzfizetésre és ké­sőbbi ármegáilapitásra legelőnyö­sebben vásárolunk. Búza beszállítá­sához zsákot díjmentesen adunk. TOTH-HALOM

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék