Ország-Világ, 1985. január-június (29. évfolyam, 1-26. szám)

1985-01-09 / 2. szám

1985. JANUÁR 15-TŐL 20-IG TELEVÍZIÓMKOR JANUAR 15. KEDD 7.55: Tévétorna (ism.) 8.00: Iskolatévé Angol nyelv 8.15: Környezetismeret (ált. isk. 3. oszt.) Kómíijad (kölcsönihiaitások 8.30: Deltácska A jövő energiái # 8.55: Magyar irodalom A nép iköl/tője — Petőfi — 1. rész # 9.20: Aki mer, az nyer! 1. 9.50: Lottósorsolás 10.00: Ki lesz a hunyó? Csehszlovák film 11.10: Képújság 14.45: Iskolatévé 16.25: Hírek 16.30: A világ nagy városai Francia doku mentumlilim-soiozát Budapest fikm.) 17.25: Versenyeztünk a milliókért Riportfilim 17.40: A daltulajdonos Dinnyés József 18.10: Képújság 18.20: Lujzika és gyerekei A. pécsi körzet stúdió műsora 18.50: Mini Stúdió *85 19.10: Tévétorna 19.15: Esti mese 19.30: Tv-híradó 20.00: Forró szél Jugoszláv tévéfMmsorozat X B. rész: A llaűcás 21.00: Stúdió ’85 A Televízió kulturális hetilapja 22.00: Hárman a régiek közül Magyarok Francia országban Do k u men tu m fi lm 22.30: Tv-Tükör 22.40: Tv-híradó 3. 22.50: Himnusz 2. műsor: 17.15: Képújság 17.20: Zsebtévé (ism.) 17.55: BSE—Avellino ,,Ronch'itti Kupa” női kosárlabcfca-mérkőzés Közvetítés a Városmajorból 19.30: Mesterdallamok (ism.) 20.00: Régi órák 20.25: Bumeráng Albert Fischer filmje (Ism.) 20.55: Tv-híradó 2. 21.20: Német tavasz Osztrák tévéfilm 23.05: Képújság JANUÁR 16. SZERDA 8.25: Tévétorna (ism.) 8.30: Iskoiatévé Fizikai kísérletek III. 8.40: Környezetismeret (ált isk. 3. ősz-..) Szevasz, övSí! 9.05: Matematika (ái’U isik. aiLsó ta^ozacj A háromsizögiszá >nok # 9.20: Környezetismeret (ált. isk. 4. oszt.) Élét a kaptárban • 9.40: Delta Tudományos híradó (isrn ) 10.05: Pajzs és kard Szovjet film — I. rész • 11.25: Képújság 14.55: Iskolatévé (ism.) 16.25: Hírek 16.30: Mondj, amit akart z NDK tévéfilm 17.55: Sportmúzeum ,,Amire vágytam, elértem . . .” Portréfilrm Keleti Ágnes olimpiai bajnak tornászmóről 18.15: Képújság 18.20: Több önállóság, felelősség, vállalkozás Riportműsor 18.50: A Közönségszolg. tájékoztatója 19.10: Tévétorna 19.15: Esti mese 19.30: Tv-híradó 20.00: Két férfi, egy eset NSZK bűnügyit filmsorozat Rótkavadászat. 21.00: A hét műtárgya Mária Magdolna-oltár Berkiből 21.10: A maffia Francia tévéfi sorozat V/2. rész: Olaszország . . . ma 21.50: Lucio Dalia és zenekarának müncheni koncertje 22.15: Tv-híradó 3. 22.25: Himnusz 2. műsor: 17.55: Képújság 18.00: Fókusz I. Üzenet 18.30: Mi és a komputer Számitógépked'veTőik műsora 'ism.) 19.00: TV-BASIC tanfolyam XVIT. rész: Alapok 19.30: Az ezer torony országa Szovjet rövidfiiiiím (ism.) 19.50: Ellenségeskedés Bolgár (isim.) 20.00: Erkölcsi csapdák A baleset 20.55: Tv-híradó 2. 21.15: Művészet — számítógép — művészet 22.10: Képújság JANUAR 17. CSÜTÖRTÖK 8.25: Tévétorna (ism.) 8.30: Iskolatévé Fizikai kísérletek I. Mechanikai munka és mozgási energia • 8.40: Magyar nyelv (ált. isk. 2. oszt.) Szóriaikiaitémisz % 8.50: Osztályfőnöki óra (ált. isik. S—8. oszt.) 9.00: Angol nyelv 9.15: Játsszunk számítógéppel Élet-játék • 9.25: Biológia (ált. isk. 6. oszt.) Életközösségeik • 9.45: Pajzs és kard II. Szovjet film • 11.25: Képújság 15.20: Iskolatévé (ism.) 16.30: Hírek 16.35: Szúnyog Francia tévéfilm (tem.) 17.30: Kivágások Amerikai tévéfttro (ísm.) 17.50: Perpetuum mobile üstökös-mese 18.25: Képújság 18.30: Telesport 19.10: Tévétorna 19.15: Esti mese 19.30: Tv-híradó 20.00: Tévéfilm 21.30: Hírháttér Nézeteik, vélemények közérdekű kérdésekrő1! 22.20: Tv-hiradó 3. 22.30: Himnusz 2. műsor: 17.55 Képújság 18.00: Allatmesék ParlkiaíSlkomiai (kántor sága (ism.) 18.25: Tudományos? Fantasztikus! Az árnyaik (isim.) 18.40: Nas Ekran A pécsi Ikörzeti stúdió szerb-horvát nyelvű nemzetiségi műsora # 19.00: Demokrácia és gazdálkodás Riportfilim — Ifi. irész 19.30: Törékeny szépség NDK rövddfilim (ism.) 20.00: A találmányok története Francia ismeretterjesztő 0i sorozat VI 3. trész: Megihódíbani a*z ismeretílent 20.50: Tv-hiradó 2. 21.10: A havasi kecske birodalmában Jugoszláv rövid film (ism.) 21.30: Hirdetések NDK tévéffilm 22.35: Képújság • Az így jelölt műsorok fekete-fehérek JANUAR 18. PÉNTEK 8.00: Tévétorna (ism.) 8.05: Iskolatévé Fizikai kísérletek II. Áramlási jelenségeik • 8.15: Kémia (középisk. I. oszt.) A molekulák halmazai S.20: Az energia A jövő ©nergLaf orrá síül 8.45: Matematika (ált. Isk. 1. oszt.) Qumiarszág • 9.00: Fizika A nyomás • 9.30: Kamera A fűm jeleinek sajátossága 10.00: Energetikáról — energetikusoknak 10.40: Játékos időtöltések NSZK—kanadai—francia rovidfillm XIII 12. rész: Sri Danika 11.05: Képújság 15.00: Iskolatévé (ism.) 16.40: Hírek 16.45: Száz híres festmény Kü-lifö-ldü múzeurnolk gy üij bemén yellbőli 17.00: Északi Sí V ilágba jnokság 30 km-es férfi síkfutás Közvetítés Seefeldből 17.50: Képújság 18.00: Új Reflektor Magazin 19.10: Tévétorna 19.15: Esti mese 19.30: Tv-híradó 20.00: Szivárvány II. középdöntő 22.05: Péntek esti randevú Az ifjúsági szerkesztőség műsora 23.05: Magellan Az ifjúsági szerkesztőség nyeremiényes játéka 23.15: Tv-híradó 3. 23.25: Himnusz 2. műsor: 17.50: Don Quijote Spanyol raj zf-timsorozat XXXIX 5. rész: Kaland a poroszlók kai 18.15: Az állatok nyomában Franciéi filmsorozat XIII 13. rész: Naardemeer (ism.) • 18.25: Képújság 18.30: Demokrácia és gazdálkodás Ri.portíi'lm — II/». rész 19.00: Keresztkérdés Fej törőj átéik 19.30: Clude Debussy: A tenger NSZK fűim (ism.) 20.00: Békés József: Császárok Musicali 21.40: Tv-híradó 2. 22.00: Fortunata és Jacinta Spanyol tévéfüimsorozat X ». rész 22.50: Képújság JANUAR 19. SZOMBAT 8.30: Tévétorna (ism.) 8.35: Nas Ekran 8.55: Aki mer, az nyer! 1. 9.25: Perpetuum mobile (ism.) 10.00: Fiatalok pályaközeiben 1. rész: A Iramgszerész 10.25: Forró szél J ugoszlá v tévéiül ms or ozat X 6. trész: A ltafoás (ism.) 11.20: Keresztkérdés 11.50: Magellán 12.00: Képújság 14.05: Játékos időtöltések NSZK—toaniadiad—iraméba rövid fiiilimsoiroziait XIII 13. rész: Hongkong 14.35: „Én táncolnék veled” A diszkó (ism.) 14.45: Gitársuli 2. rész 15.00: Hírek 15.05: Egy pár cipő sok-sok kilométerre Oliasz ítévéfi'limsorozait lV/3. -rész 16.00: Ki miben tudós? Fizóíkia — n. elődöntő 17.35: A Nemzetközi tévészakácskönyv ausztrál műsora 17.50: Képújság 17.55: Teleráma 18.35: Diagnózis 19.10: Tévétorna 19.15: Esti mese 19.30: Tv-híradó 20.00: Vers — mindenkinek Majakovszkij: Dilikének, levél helyett 20.05: Szombat esti filmkoktél A Koreai Cirkusz műsora Francia film 21.05: Mi újság, Cicamica? Amerikai—franciá filmlkomédiiia (16 éven felülieknek!) 22.50: Johnny Hally day vendége 23.15: Tv-híradó 2. 23.25: Himnusz 2. műsor: 16.10: Cszáki Sí Világbajnokság 10 km-es női sífutás Közvetítés Seefeldből, felvételről 16.50: Képújság 16.55: Focifarsang Nemzetközi hői és öregfiúk mérkőzés Közvetítés Miskolcról 18.35: Iskolatévé Angol nyelv Német nyelv 19.10: MAFILM-magazin 19.20: Gólyavári esték A gondolkodás évszázadai XXII16. rész : Átformálni a világot 20.10: Cseresznyéskert Tévéjáték Csehov drámájából (ism.) 22.10: Képújság 'Roőtec 1985. január 1-től a Röltex vevőszolgálat telefonszáma megváltozik. Az új szóm: 18-48-47 ORSZÁG-VILÁG

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék