Orvosi Hetilap, 1992. augusztus (133. évfolyam, 31-35. szám)

1992-08-09 / 32. szám - Altorjay István - Erdélyi László: Krónikus intestinalis ischaemia igazolásának újabb lehetősége : color-Doppler vizsgálat

1. táblázat: A krónikus intestinalis ischaemia fó okai [Cinqualbre, illetve Tóth nyomán (2, 22)] Instrinsic arteriosclerosis embolisatio arteritis, Bürger kór media-hyperplasia aorta aneurysma aorta dissectio meghosszabbodása Extrinsic truncus coeliacus kompresszió pancreas carcinoma okozta kompresszió retroperitoneális fibrosis (pl. methysergid miatt) Haemodinamikai ok mesenterialis arterio-venosus fistula ún. non-occlusiv bélischaemia nagyvérköri szívelégtelenség 2. táblázat: A krónikus intestinalis ischaemia stádiumai [Cinqualbre nyomán (2)] 1. stádium: tünetmentes, de hirtelen haemodynami- kai változás esetén bélnekrózis kiala­kulhat 2. stádium: nagyobb volumenű étkezés, illetve kife­jezett fizikai aktivitás után lép fel hasi fájdalom 3. stádium: állandósult hasi panaszok, melyek hát­terében a bélben krónikus, de nem nek- rotikus trophikus zavarok mutathatók ki: dystrophiás nyálkahártya, hyperpla- siás simaizomzat 4. stádium: necrosis kialakulása a bélben, akut is­chaemia tüneteivel. Felléphet az előző stádiumok súlyosbodása révén, de kia­lakulhat hirtelen is. naszt okozó elváltozások. A hagyományos UH készülék nem képes a szűkület és az elzáródás egyértelmű felisme­résére, mivel a fekete-fehér képen csupán maga az artéria törzs látható. Az áramló vért színesen megjelenítő color- Doppler UH készülék képernyőjén azonban mindkét elvál­tozás jellegzetes: az elzáródás, mint áramlásmentes érsza­kasz ábrázolódik, a szűkület pedig mint elkeskenyedő áramlási pálya látható, mögöttes turbulenciával, amit az ellenkező irányú áramlásra jellemző szín-komponensek megjelenése jelez. Duplex technikával az áramlás­gyorsulás is mérhető. A color-Doppler vizsgálat tehát képes súlyosabb zsige­ri érszűkületek kimutatására, ezzel szűrési lehetőséget is kínálva krónikus hasi fájdalmak esetleges angiológiai oká­nak felderítésére. A zsigerek vérellátásának pontos feltér­képezésére azonban természetesen nem alkalmas, a pana­szok okaként szóba jöhető elváltozások kimutatása tehát nem teszi feleslegessé a hasi aorta és ágai angiographiás vizsgálatát, de lényegesen csökkentheti a felesleges be­avatkozások számát. A valódi krónikus intestinalis ischaemia gyógyszerrel alig kezelhető, értágító kezeléstől tartós siker nem várható. A megoldás jól megválasztott esetekben a főtörzs kezdeti szakaszán lévő, jól elérhető szűkület esetében a ballonos tágítás (14, 24), illetve többnyire a sebészi rekonstrukció, ami általában, miként saját esetünkben is, az elzáródás bypassal történő áthidalását, szűkület esetén plasztikát, esetleg rövid protézis beültetését jelenti (7, 11, 15). A jó postoperativ eredmények ellenére szem előtt kell tarta­nunk, hogy rendszerint a szervezet egészét érintő általános verőérkeményedésnek egyik manifesztációjáról van szó, tehát a műtét utáni gondozás és rendszeres ellenőrzés mindenképpen indokolt. Ennek során nincs szükség angi- ographiára, a color-Doppler vizsgálat alkalmas az áramlás ellenőrzésére. Köszönetnyilvánítás: Köszönetét mondunk Kozlovszky Berta­lan dr.-nak a Debreceni OTEI. Sebészeti Klinika adjunktusának a műtéti leírás szíves rendelkezésre bocsátásáért. IRODALOM: 1. Bron, K. M., Redman, H. C.: Splanchnic artery stenosis and occlusion. Incidence, arteriographic and clinical manifestations. Radiology 1969, 92, 323. — 2. Cinqualbre, J.: Chronic Ischaemia of the Gut. In: Textbook of Gastroenterology. Eds.: Bouchier, I. A. D., Allan, R. N., Hodgson, H. J. E, Keighley, M. R. B. Bailliére Tindall, London, Philadelphia, To­ronto, Mexico City, Rio de Janeiro, Sydney, Tokyo, Hong Kong, 1984, 274. — 3. Dunphy, J. E.: Abdominal pain of vascular ori­gin. Am. J. Med. Sei. 1936,192, 109. —4. Gillespie, I. E.: Intes­tinal ischemia. Gut, 1985, 26, 653. — 5. Gyurkó Gy., Szabó M.: Keringésmechanikai tényezők szerepe az atheroscleroticus plaque-ok localisatiójában. Magyar Sebészet 1969, 22, 62. — 6. Harkányi Z.: Hasi artériák duplex vizsgálata. In: Duplex ultra­hang. Eds.: Bums, P., Harkányi Z., Ji-Bin Liu, Needleman, L. Springer Hungarica, Budapest, Berlin, Heidelberg, New York, London, Paris, Tokyo, Hongkong, Barcelona, 1991, 127. — 7. Jaxheimer, E. C., Jewell, E. R., Persson, A. V: Chronic intes­tinal ischemia: The Lahey Clinic approach to management. Surg. Clin. North Amer. 1985, 64, 123. — 8. Julius, S., Stewart, B. H.: Diagnostic significance of abdominal murmurs. New Engl. J. Med. 1967, 276, 1175. — 9. Kieny, R., Cingualbre, J., Ei­senmann, B., Tongio, J.: Ischémie mésentérique chronique. An­nales Radiol. 1976,19, 371. — 10. Marston, A.: Intestinal ischae­mia. Eduard Arnold, London, 1977. — 11. McCollum, C. H., Graham, J. M., De Bakey, M. E.: Chronic mesenteric arterial in­sufficiency: results of revascularization in 33 cases. South. Med. J. 1976, 69, 1266. — 12. Mikkelsen, W. P, Zaro, J. S. Jr.: Intesti­nal angina: report of a case with preoperative diagnosis and sur­gical relief. New Engl. J. Med. 1959, 260, 912. — 13. Moneta, G. L., Taylor, D. C, Helton, W. S., Mulholland, M. W., Strand- ness, D. E.: Duplex ultrasound measurement of postprandial in­testinal blood flow: effect of meal composition. Gastroentero­logy 1988, 95, 1294. — 14. Odumy, A., Sniderman, K. W, Colapinto, R. E: Intestinal angina. Percutaneous transluminal angioplasty of the celiac and superior mesenteric arteries. Radio­logy 1988, 167, 59. — 15. Pokrovsky, A. V, Kasantchjan, O. P: Surgical treatment of chronic occlusive disease of the enteric vis­ceral branches of the abdominal aorta. Experience with 110 ope­rations. Ann. Surg. 1980,191, 51. — 16. Rátkai I., Mohay S., Sza­bó I.: Mesenterialis steal syndroma. Orv. Hetü. 1969, 110, 421. — 17. Rátkai I.: Az idült bélischaemiáról. Orv. Hetü. 1973, 114, 2228. — 18. Schwilden, E. D., Van Dongen, R. J. A. M.: Angina intestinalis. Med. Klin. 1976, 71, 1873. — 19. Somogyi J., Tatár L., Böhm K.: A hasi páratlan zsigeri artériák auscultatiójának je­lentősége. Orv. Hetil. 1974,115, 979. — 20. Intestinalis ischaemia Szerk. Közi. Orv. Hetü. 1972, 113, 1975. — 21. Taylor, G. A.: 2027

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék