Orvosok Lapja, 1946. január-június (2. évfolyam 1-12. szám)

Szerkesztőség: Budapest, V.. Nádor-utca ;2. I. Tel.: 121-804. Kiadóhivatal: VII., Rákóczi-út <4 I. em. Tel.: 223-625 Fő'/izományos Románia rés; éré: Űj élet, Oradea, Szaks erve et-u. 5. ORVOSOK LAPJA A MAC.YAR ORVOSOK SZABAD SZAKSZERVEZETÉNEK HIVATALOS HETILAPJA Előfizetési díj: Egy hóra: 14.— forint Negyedévre: 40.— forint Csekkszámla szám: 16.890 Főszerkesztő: Rusznyák István dr. F lelős szerkesztő: Kovács György dr. Szerkesztőbizottság: Babies Antal dr., Gortvay György dr., Guszmann József dr., Haynal Imre dr.. Horay Gusztáv dr., Horinyi Béla dr., Kellner Dániel dr., Kiss Ferenc dr., gegesi Kiss Pál dr., Kov ts Ferenc dr., Liteczky Andor dr., Mansf' ld Géza dr., Rajka ö ön dr., Ratknczv Nándor dr.. Réthi Aurél dr., Schulhof ö'ön dr., S bcsté y Gyula dr., Simon B la dr., S arka Sándor dr., Zinner Nándor dr. Sí rk sztőségi titkár: Braun Pál dr. L ktnr . Somogyi Zsigmond dr. A lapot kiadja a Magvar Orvosok Szabad Szakszerve zete. Felilős kiadó: Jós Kázmér dr Egy példány ára: (heti megjelenés) 3'80 forint; régi (kétheti) ára: 7*50 forint .eltéri TARTALOMJEGYZÉK AZ 1946. ÉVRŐ MEGJELENT KÖZLEMÉNYEK Adám Lajos dr. : A helybeli érzés­telenítésről 193 Ajkay Zoltán dr. : A gégechondro- máról 851 Ákos Pál dr. : Hozzászólás a hae- moptoe . . . kérdéséhez (160) 415 Andik István dr. : Hozzászólás Fülöp Gyula dr. : »Nyaki gerincvelő­besugárzással kezelt alopecia are­ata esetek« c. cikkéh ez ,(1052)1555 Ángyán János dr. (Lissák Kálmán dr., Martin János dr. és) : Adatok az aleudrin (isopropyladrenalin) hatásmechanizmusához 129 Antal Pál dr. : A szakorvosképzés­ről 1492 Arányi Sándor dr. : Valódi daganat-e az ú. n. ínhüvelylipoma 776 Aszódi Zoltán dr. : A fehérjeprobléma a háborús súlycsökkenés közép­pontjában 69 Hozzászólók : Czoniczer Gábor dr. 410, Neufeld Béla dr. 287, Völ­gy esi Ferenc dr. 288 Szerző válasza: 288, 411 Babies Antal dr. : Ádám Lajos f 1453 — Tanácsos-e a hólyagban varrato­kat elhelyezni? 1539 Bach Imre dr. : Hozzászólás Zollschán József dr. »A sulfa ^id-resistentia oka go .-ban« c. cikkéhez (909) és Zollschán dr. válasza 1446 Bakács Tibor dr. : Nemibetegek gon­dozása a Szovjetunióban és fő­városunkban 1453 Bálint István dr. : Az orvos helyzete és alakja a társadalomban 1399 — Epilepsziás karakter jelenségek megnyilvánulása háborús jelen­ségek kapcsán 603 Bálint Péter dr. : A vérfehérje-szerv működése és megbetegedése 462 — és Kabdebó Ilona dr. : Kísérletes megfigyelések a konyhasó-anyag­cseréről 1172 Bálintffy Jenő dr. : A műtét utáni he­veny gyomortágulás és kezelése 968 Barát (Bock) Tibor dr. : Oesophagus idegentest okozta mediastinitis és következményes ductus thora­cicus sipoly <974 Baráth Jenő dr. : A peripheriás ütőér- betegségek felismerése és osztá­lyozása 1138 Barsi (Basch) Imre dr. : Aköszvényes arthritisről 1373 Barta Imre dr. : A csontvelő kóros regenerati ójának morphológiája 906 Benedek László dr. : A puerperális sepsisről 652 Benkő Sándor dr. : Adatok a kiütéses tifusz gyógykezeléséhez 722 Hozzószóló : Peleskei Lajos dr. 1108 Berde Bolond dr. és Pápay Zoltán dr. : A viscerosensoros reflex szerepe a pangásos máj okozta fájdalom­ban 1240 Berend Endre dr. : A lábfej és ujjcson­koltak orthopaediai ellátása dup- larúgós betéttel 290 — Alszárizombénulások orthopae­diai ellátása kéregrúgóval és duplarúgós betéttel 672 — Egyszerűsített scoliosis fűző 1265 Berend Miklós dr. jv Vitamin B2 és mellékvese 595, 897 Bernáthné Pártos Alice dr. : A rheuma- kórdés időszerű problémái 347 Berndorf er Alfréd dr. : Az orrplasz­tika műtéti kockázata 1260 Bing Maximilián dr. : A chinin éposza 734 — A háborús kutatás békevívmá­nyai 1130 — Az erő malmai. Betatron és Cyclotron 484 — Histoplasmosis 29 Biró Imre dr : Adatok az astigmia öröklődéséhez 1045 Bochkor Adám dr. : Tanulságos kór­bonctani esetek az OTI baleseti kórházának általános laborató­riumából 660, 853, 1116 Bonkáló Sándor dr. : Az agyvelő bio­elektromos működése 66 Bozóky László dr. (Markovits Ferenc dr. és) : Kísérleti vizsgálatok mono­nucleosis infectiosában 1112 — (Pálos László Ádám dr. és) : Adatok a pajzsn irigyn űködés és thrombosis-készség közti ösz- szefüggéshez 467 Braun Pál dr. : A modern therapia el­méletéhez 1136 — Az elektronmikroszkópról 37 — A vaskezelésről 480 — Csökkent vörösvérseitszám, foko­zott vörösvérsejtsüllyedés 1563 — Egy kis mathematika 1072 — Száz hír 739 Bugyi Balázs dr. : Az új angol rok- kantvédelmi törvény 1082 Bugyi István dr. : Hozzászólás a pantocain-kérdéshez és Issekutz Béla dr. válasza 1447 Burai Kovács János dr. : A tüdő­tályog tüdőgyógyászati kezelése penicillin-k ezelés sikertelensége esetén 1477 de Chatel Andor dr. : A polyalgiáról 980 •— Az ízületi gyulladások arany­kezelése kis adagokkal, különös tekintettel a szövődmények el­kerülésére 469 — Gyógyfürdőkultúra és rheumato- lógia Oroszországban 789 Czibor Pál dr. : Vitaminok, a szerve­zet védekezése, syphilis 333 Czigler Pál dr. : Kizárt lágyéksérv szükségszerű műtéti megoldása 1321 Czo-bor dr.: Néhány őszinte szó az ingyenes klinikai munkáról 1148 Csapody István dr. : A lát.óhártya- leválás vizsgálata 1105

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék