Orvosok Lapja, 1947. július-december (3. évfolyam 28-52. szám)

1947-07-13 / 28. szám

ORVOSOK LAPJA A MAGYAR ORVOSOK SZABAD SZAKSZERVEZETÉNEK HIVATALOS HETILAPJA NÉPEGÉSZSÉGÜGV A NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM HIVATALOS KÖZLÖNYE HUNGARIAN MEDICAL JOURNAL AND PUBLIC HEALTH JOURNAL , (■* 1 TARTALOMJEGYZÉ ORVOSOK LAPJA NÉPEGÉSZSÉGÜGY -3< Jancsó Miklós dr.: Histamin: a reticulo-endo­thelialis sejtrendszer élettani aktivátora........... 1025 Balogh Ferenc dr.: ^Három ritka vesedaganat ....... 1031 Érczy Miklós dr. : Űj blepharo-myoplastica ....... 1034 Pátkay József dr.: Fedett patkóbélsérülések ....... 1036 Német Gyula dr.: Polyradiculitis eset nagyfokú plasmasejt szaporulattal ...................................... 1038 Perint Jenő dr.: Dentalis eredetű vikariáló orrvérzé­sek esetei.............................................................. 1039 »A GYAKORLAT« Lőwinger Simon dr.: A nyirokcsomók betegségei 1041 Antibiotica (К. В. dr.) ............................................... 1041 Könyvkritika, könyvismertetés (Greiner Antal dr., Gróh Gyula prof., Horányi Béla prof., Krepuska István prof., Mozsonyi Sándor prof.) .............. 1048 Folyóiratreferátumok (Fischmann Mihály dr., Heller Vilmos dr., Nagy György dr., Schmelczer Imre dr., Stoll Kálmán dr.) .............................. 1049 Kérdések — Válaszok (Haller Tibor dr.) ................ 1052 A MAGYAR ORVOSOK SZABAD SZAK- SZERVEZETE Vezetőségi ülés .......................................................... 1053 Levelek a szerkesztőhöz (Autókat a vidéki orvosok­nak I) .................................. 1053 Beszámolók, jegyzőkönyvek (Pszichoanalitikus kon­ferencia Amsterdamban) .................................. 1054 Hírek .........................:................................................ 1054 A szerkesztőségbe beérkezett könyvek jegyzéke .. 1055 Pályázatok, üres állások........................... .................. 1055 Szerkesztői üzenetek ................................................. 1056 Apróhirdetések ........................................................... 1056 Hattyassy Dezső dr.: A fogszuvasodás kérdése • Magyarországon .................................................. 1057 Sajó Lajos dr.: A bábakérdésről ........................... 1060 Alföldy Zoltán dr. és Balló Tibor dr.: Penicillin meghatározásának új módszere........................ 1065 Barakovich Kálmán dr.: Megfigyelések hasi hagy- máz ellen védoltott betegeken az 1945. évi jár­vány kapcsán ...................................................... 1068 Lugossy Gyula dr.: Egy év a dolgozók egészség­ügyének szolgálatában ...................................... 1070 Tisztifőorvosi Országos Értekezlet (folytatás) ....... 1074 A tisztifőorvosi kar beszámolója az egészség- ügyi közszolgálat és a törvényhatóságok köz­egészségügyi állapotáról.................................... 1074 Közegészségügyi vonatkozású rendeletek ............ 1083 Közegészségügyi hírek és közlemények .................. 1084 Tömpe István alispán megnyitó beszéde a »somogyi orvosnapok«-on .................................. 1084 Vilmon Gyula dr. közegészségügyi főfelügyelő kinevezése............................................................. 1084 Közkórházi főorvosi megbízatások .................... 1084 Rosenau és Gardner elhunyta ......................... 1084 A penicillin készítmények ellenőrzése ............ 1085 Az О. К. I. járványügyi jelentése 1947 május haváról ................................................................. 1085 Vasútorvosi továbbképző tanfolyam Szegeden 1086 Európai rheumakongresszus ............................. 1086 A kötelező védőoltásokról elmaradtak oltása... 1086 Fertőzőbetegek törzskönyvezése a tisztifőorvosok által ...................................................................... 1086 A cigánykérdés megoldása ................................ 1086 Pályázati hirdetmény ................................................ 1086 Bejelentett hevenyfertőző megbetegedések és halál­esetek Magyarországon 1947 május 18-tól má­jus 31-ig ................................................................ 1087 III. évfolyam szám 1947 július 13 MEGJELENIK MINDEN HÉTEN ЖУРНАЛ ВЕНГЕРСКИХ ВРАЧЕЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék