Orvosok Lapja, 1947. január-június (3. évfolyam 1-26. szám)

1947-01-05 / 1. szám

ORVOSOK LAPJA [a magyar orvosok szabad szakszervezetének hivatalos hetilapja N É P E C É s “z S E C Ü С V |a közegészségügyi igazgatás kozidnyé] Kedves olvasóinknak boldog üjóvet kívánunk / Szerkesztőség és Ktadóktvatat TARTALOMJEGYZÉK ORVOSOK LAPJA Gál Félix dr.: Üj helyi érzéstelenítési eljárás hüvelyi méhkiirtás végzésére ........................................... 1 S zappanos Mihály d'r.: A féregnyulvány-carcinoid­. - ról .......................................................................... 3 B alogh Ferenc dr. Húgyhólyag-carcinosarcoma esete ............................................... 5 Mosonyi László dr.: Mérgezés percainos kenőccsel 6 ORVOSI TOVÁBBKÉPZÉS Lehner Imre dr,: A gyulladás fogalma.................... 8 »A GYAKORLAT« Záiday Imre dr.: A vesekőbetegség gyógyítása... 10 Könyvkritika, könyvismertetés (Dabis László dr., Huszár György dr.) ........................................... 13 Fo lyóirat-referátumok (Doby Tibor dr., Lehoczky Tibor dr., Merényi István dr., Schill Imre dr., Török Miklós dr.)................................'............... 13 K ülföldi hírek (Grósz István dr.)....................... 14 K érdések—Válaszok (Gömöri Pál dr., R. J. prof.).. 15 A MAGYAR ORVOSOK SZABAD SZAK- SZERVEZETE Reök Iván dr. Adatok a megvalósítandó népbiztosí­táshoz...........................................i.. — • ■ 16 I II. évfolyam I • szám Bárdos László dr.: Hozzászólás Antal Pál dr. >A szakorvosnevelés« c. cikkéhez ......................... 18 B eszámolók, jegyzőkönyvek (Fögkáriesz ankét; Röntgen-, Belgyógyász- és Sebész-Szcs.; Sze­gedi Szakszervezet) ..................................... 18 Elő adások, ülések ...................................................... 21 H írek .......... 23 P ályázatok, üres állások............................................. 24 Apróhirdetések ................................. 24 S zerkesztői üzenetek 24 Szakszervezeti igazolványukat elvesztették............ 24 NÉ PEGÉSZSÉGÜGY G. Gy. dr.:. Az új Nemzetközi Egészségügyi Világ- szervezet megalakulása...................................... 25 S toll Kálmán dr.: A székesfővárosi közegészségügyi szolgálat reformja (I. rész)................................ 26 K eresztes László dr.: Gondolatok az új bánya­egészségügyi törvény elé__:................. 2g K özegészségügyi hírek és közlemények.................. 30 P ályázati hirdetmények............................................... 30 Bejelentett hevenyfertőző megbetegedések és halál­esetek 1946 október 20-tól november 2-ig....... 31 1 947 január 5 MEGJELENIK MINDEN HÉTEN

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék