Orvosok Lapja, 1948. július-december (4. évfolyam, 27-52. szám)

1948-07-04 / 27. szám

ORVOSOK LAPJA ORVOSI HETILAP NÉPECESZSECÜCV TARTALOMJEGYZÉK ORVOSOK LAPJA (IV. évf. 27. sz.) László Béla dr.: A digitalis elektrokardiogramm klinikai jelentőségéről............................................865 Frank Kálmán dr.: A koraszülöttvédelem problémái.. 868 Bódis Lajos dr.: Vakbélkörüli tályoggal szövődött ter­hesség ....................................................................• 873 S zász György dr.: Panmyelophtisis képében lezajló terhességi toxicosis .............................................. 877 Biró László dr.: Vizsgálatok a »DHE45«-tel, egy új sym­pathicolyticus gyógyszerrel ............ 879 Lő rincz Árpád dr.: Miller-Abbott kettős lumenü szon­dáról ............................................................>........... 883 Ú JABB LABORATÓRIUMI MÓDSZEREK Somos Ede dr. : A Wassermann-reakció mikro­reakcióvá való átalakítása.................................... 885 Le velek a szerkesztőhöz : (A gyomorfekélyek sebészi gyógyításáról. — A vestibuláris tünetek diagnosi­sáról)............................................................. 887 Kö nyvkritika, könyvismertetés (Prof. Szarka Sándor emlékére c. könyvről Fekete Sándor prof.) ....... 890 1 948 JÚLIUS 4. Előfizetési dij: Egy hóra 22.— forint. Negyedévre 60.— forint. Egyes szám ára t 5.— forint. A Magyar Orvosok Szabad Szakszervezetének tagjai mentesek az előfizetési díj lerovásától. A Nagyvillámhegyi Menedékház (Aszódi Zoltán dr.) 890 Beszámolók, jegyzőkönyvek (Szemész Szcs. — Eszter­gomi csoport) ................................................................. 892 H irek ............................................................................... 892 Pá lyázatok, üres állások.............................................. 893 S zerkesztői üzenetek...................................................... 896 Apróhirdetések............................................................... 896 ORVOSI HETILAP (LXXXIX. évf. 16. sz.) Gerendás Mihály dr., Csefkó István dr. és Udvardy Miklós dr. : A trombininactiválás szerepe a vér­alvadásban ........... 241 Cse tkó István dr., Gerendás Mihály dr. és Udvardy Miklós dr. : Histaminhatás és véralvadás .... 247 Pálos László dr.: Pajzsmirigyműködás és véralvadás 252 Lajos László dr. és Görcs Jenő dr. : Tartós tüsző­hormon és magzatmázkezelés hatása patkányok méhére és petefészkére....................................... 254

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék