Orvosok Lapja, 1948. március-június (4. évfolyam, 12-26. szám)

ORYOSI HETILAP ALAPÍTOTTA! MARKUSOVSZKY LAJOS I857-BEN KIADJA- AZ О R V О S * E G É S Z S É G U G Y I SZAKSZERVEZET Fiszerkesztő : Issekutz Béla dr. Felelős szerkesztő : Trencséni Tibor dr. Főmunkatárs : Milkó Vilmos dr. 132^ РгГГ 1 JS-. Aberle Lajos dr.: A baltypusú elektro- kardiogramm és klinikai háttere 184 — és Földváry Gyula dr.: Űjabb meg­figyelések a nyalábblock kérdésé­ben 438 Alföldy Zoltán dr. és Balló Tibor dr.: A vér penicillin-szintjéről olajos készítmények befecskendezése után 289 Andik István dr. és Donhoffer Szilárd dr.: A thiouracyl hatása a táplál­kozásra 48 — és Farkas István dr. és Farádi László dr.: A hyperthyreosis me- thylthiouracyl- és aminothiasol- kezeléséről 101 Angyal Lajos dr.: Adatok a beszéd szerkezetének agyélettani és lé­lektani felépítéséhez 561 Aranyi Sándor dr. és Laping Miklós dr.: A serologiai összeférhetetlen­ség szerepe a morbus haemoly­ticus familiaris neonatorummal kapcsolatos gyermekágyi lutein- cysták keletkezésében 340 Augusztin Vince dr. Bugár-Mészáros Károly dr. és : Gyomorvizsgála­tok öregeken 14 — és Bugár-M észáros Károly dr.: A vérképzés összefüggése a gyo­mor állapotával az öregkorban 231 Balassa Mária drd., Zádor Imre dr., Soós Imre dr. és : Adatok az agy- kérgi vegetativ központok élet­tanához 490 Balló Tibor dr. Alföldy Zoltán dr.és : A vér penicillin-szintjéről olajos készítmények befecskendezése után 289 Baló József dr. és Banga Ilona dr.: Az érfal rugalmas rostjainak pusz­tulása 465 Banga Ilona dr. és Baló József dr: Az érfal rugalmas rostjainak pusz­tulása 465 Barta Lajos dr.: Mellékvesekéreg be­folyása a cukoranyagcserére 217 — Ossificatiós zavarok értékelése 411 Bálint Péter dr., Lazarovits István dr. és Lenner Marianne dr.: A »szá­raz« soretentio és a szervezet reac- tiója nagymennyiségű Na Cl be­vitelre 32 — Hársing László dr. és Göntöri Pál dr.: Tubuláris tényezők a dehy- dratiós azotaemiák létrejöttében 335 — Kincses Antal dr. és Zsiga Imre dr.: Egyszerű carbamidmegha- tározás serumban és vizeletben 343 — Hársing László dr., Lenner Ma­rianne dr .és Rusznyák István dr.: Hypersalaemiás eredetű tubu­láris azotaemia 433 —- Hársing László dr. és Lenner Ma­rianne dr.: Nádcukorinjectió által okozott tubuláris azotaemia 434 Bán András dr. és Filipp Géza dr.: A macska normális vérképe és csontveleje 462 Bekény György dr. Bonkáló Sándor dr. és : Sympatikus dermatoma iz­galma pleuritis kapcsán 162 Benedek József dr.: Leiner-féle derma- titissel kapcsolatos bakteriológiai vizsgálatok 168 Benedict János dr., Zsoldos István dr. és Erős József dr.: Cold-Pressor- Test vizsgálatok hypertoniás be­tegeken 193 Benkő Sándor dr. és S. Biró Katalin dr.: A serum К-tartalmának vál­tozása máj kivonat hatására 79 Berde Bolond dr.: Űjabb vizsgálatok a hormonális hőszabályozásról 52 Bernát István dr.: A sternumpuncta- tum morphologiája hepatitis epi- demicában 554 Berta László dr. és Surányi Olga dr.: Desinficiensek-okozta gyűrűszerű gátlási zónák baktérium tényé szetekben 72 Bikfalvi András dr. és Krepsz Iván dr.: Az első bordára lokalizálódó és korai kavernát utánzó Brodie- féle tályog esete 141 S. Biró Katalin dr. és Benkő Sándor dr.: A serum К-tartalmának vál-1 tozása májkivonat hatására 79 ^ Bonkáló Sándor dr.: Az ólomtetra- aetyl-mérgezés okozta delirium (iparhygieniai vonatkozásokkal) 10 — és Bekény György dr.: Sympatikus dermatoma izgalma pleuritis kap­csán 162 Borbély Ferenc dr., Fischer Antal dr. és Sellei Camillo dr.: Kísérletek a trinitrotoluol toxicitásáról 74 — és Stíléi Camillo dr.: Kísérleti vizsgálatok a trinitrotoluol által okozott anaemiáról 92 Borsodi Ló ránt dr. és Horn Zoltán dt.: A vér alvadásgátló anyagairól 41 Bölönyi Ferenc dr.: A thymus idegei 511 Böszörményi Zoltán dr., Halász János dr. és Kraft Franciska dr.: Űj projectiós személyiség vizsgálati módszer (Thematic Apperception Test) és annak jelentősége a psy- chiatriában 390 — A görcskezelések utáni jelensé­gekről 454 — és Csefkó István dr.: Thrombin- inactiválási vizsgálatok sclerosis multiplexnél 529 Brand Imre dr.: A trachoma záradék­test új gyorsfestési eljárása 405 Bugár—Mészáros Károly dr. és Augusz- tin Vince dr.: Gyomorvizsgálatok öregeken 14 — és Augusztin Vince dr.: A vér­képzés összefüggése a gyomor állapotával az öregkorban 231 Btinyor Erhard dr., Martos Katalin dr.: és Fischer Antal dr.: Kóros serüm- fehérj e-fractio kimutatása gyulla­dásos betegeken 155 Csefkó István dr., Udvardy Miklós dr. és Gerendás Mihály dr.: A throm- bininactiválás szerepe a véralva­dásban 241 — Gerendás Mihály dr. és Udvardy Miklós dr.: Histaminhatás és vér­alvadás 247 — Adatok a güműkóros haemoptoe keletkezésének mechanizmusához 399 — és Böszörményi Zoltán dr.: Throm- bin-inactiválási vizsgálatok scle­rosis multiplexnél 529 1 TARTALOMJEGYZÉK AZ 1948. ÉVRŐLÍ MEGJELENT KÖZLEMÉNYEK Szerkesztőség: Budapest, V., Nádor-utca 32. I. Tel.: 121-804. % Tudományos Folyóiratok Kiadóhivatala N. V. V., Szalay-utca 4. Telefon: 122-299. ¥- Magyar Nemzeti Bank egyszámlaszám: 936.515. ,

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék