Orvostudományi Szemle, 1927 (2. évfolyam, 1-12. szám)

1927-01-01 / 1. szám

SZERKESZTIK: Benedek László dr., egyetemi ny. r. tanár (Debrecen); Blaskovics László dr., egyetemi rk. tanár, a Pécsi Egyetemi Szemészeti Klinika orvosi kará­nak közreműködésével; id. Bónis Ferenc dr. főorvos; Entz Béla dr., egye­temi ny. r. tanár (Pécs); Flcischmann lAszló dr., főorvos; Friedrich Vilmos dr. egyetemi rk. tanár, igazgató főorvos; Gellért Elemér dr. főorvos; Gergely Jenő dr. főorvos; Gózony Lajos, egyet. m. tanár, fő­orvos; Grosch Károly dr., miniszteri osztálytanácsos, főorvos; Hári Pál dr., egyetemi ny. r. tanár ; Hültl Hürnér dr., egyetemi rk. tanár ; Lénárd Vilmos dr. főorvos; Lévai József dr., kórházigazgató-főorvos; Lévy La­jos dr., a „Gyógyászat*1 szerkesztője; Paunz Márk dr., egyetemi rk. ta­nár, főorvos; Petényi Géza dr., egyetemi m. tanár, főorvos; Révész Vidor dr. főorvos; Temesváry Rezső dr., egyetemi m. tanár, kórh. igaz­gató-főorvos, a Pécsi Egyetemi Szülő- és Nőbeteg Klinika orvosi kará­nak közreműködésével; Török Lajos dr., egyetemi rk. tanár, főorvos: Túrán Géza dr., igazg. főorvos; Unterberg Hugó dr., egyetemi m. tanár. FŐMUNKATÁRSAK: Ifj. Bónis Ferenc dr., Egyedi Dávid dr. főorvos; Friedrich László dr. főorvos; Haas Lajos dr. főorvos; Lelincr Imre dr. főorvos; Lőrincz Béla d. főorvos; Pesti Lajos dr., Polgár Ferenc dr. TARTALOM: Orr — Gégészet ........................67—71 F ogászat .............................72—75 Rö ntgenologia — Radiológia 76—80 Szülészet — Nőgyógyászat . 81—92 Gyógyszeres therapia . . . 93—94 Tárgymutató........................95—96 E GYES SZÁM ÁRA S3 FiLLÉil II. ÉVFOLYAM • BUDAPEST 1927 JANUÁR • 1. SZÁM ELŐFIZETÉSI ARAK: Magyarországon : Ti évre 2 pengő H évre 4 pengő, 7i évre 8 pengő Minden jog fentartva Megjelenik havonta egyszer legalább 80 oldal terjedelemben ELŐFIZETÉSI ARAK: Csehszlovákiában .... % évre 15 ék. Jugoszláviában... . V\ évre 25dinár. Romániában .... V* évre|2'50 pengő. Kórtan — Kórbonctan . . 5—10 Belgyógyászat.............................11—34 T uberkulosis.........................35—40 Elme- és ideggyógyászat . . 41—50 Gyermekgyógyászat .... 51—58 Sebészet — Urológiai sebészet 59—66

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék