Orvostudományi Szemle, 1937 (12. évfolyam, 1-12. szám)

1937-01-01 / 1. szám

Kp MJDOMM SZEMLE SZERKESZTŐSÉG-KIADÓ­HIVATAL BUDAPEST Vn, KERTÉSZ-UTCA 50. SZ. II. TELEFON: 1-353-99. SZ XII. ÉVFOLYAM • BUDAPEST. 1937 - JANUÁR • 1. SZÁM SZERKESZTIK: Benedek László dr. egyetemi ny. r. tanár (Debrecen); Blaskovics László dr. egyetemi ny. r. tanár, a Pécsi Egyetemi Szemészeti Klinika orvosi karának közreműködésével; id. Bónis Ferenc dr. főorvos; Entz Béla dr. egyetemi ny. r. tanár (Pécs); Fleischmann László dr. főorvos; Friedrich Vilmos dr. egyet. rk. tanár, igazgató-főorvos; Gellért Elemér dr. főorvos; Gergely Jenő dr. főorvos; Gózony Lajos egyetemi m. tanár, főorvos; Grosch Károly dr. miniszteri osztálytanácsos, főorvos; Hültl Hiimér dr. egyetemi rk. tanár; Lénárd Vilmos dr. főorvos; Lévai József dr. kórház­igazgató-főorvos; Lévy Lajos dr. főorvos; Pannz Márk dr. egyetemi rk tanár, főorvos; Petényi Géza dr. egyetemi m. tanár, főorvos; Révész Vidor dr. főorvos; Temesváry Rezső dr. egyetemi m. tanár, kórházigaz­gató-főorvos, a Pécsi Egyetemi Szülő- és Nőbeteg Klinika orvosi kará­nak közreműködésével; Török Lajos dr. egyetemi rk. tanár, főorvos; Unterberg Hugó dr. egyetemi m. tanár. FÖMUNKATÁRSAK: Ifj. Bónis Ferenc dr., Egyedi Dávid dr. főorvos; Friedrich László dr. főorvos; Haas Lajos dr. főorvos; Katona József dr. főorvos; Lehner Imre dr. főorvos; Lőrincz Béla dr. főorvos; Pesti Lajos dr., Polgár Ferenc dr. főorvos. EGYES SZÁM ÁRA 1.— PENGŐ ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Magyarországon: évre 5 pengő. */i évre 10 pengő Minden jog fenntartva Megjelenik havonta egyszer ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Csehszlovákiában .... 1 évre 70 K6 Jugoszláviában .....1 évre 120 dinár R omániában__1 évre 12 pengd T ARTALOM: Belgyógyászat..............................3—20 Sebészet.............................................42—44 T uberkulosis .................................21—24 Röntgen........................................... . 45—46 i g181”' ; : : :: £5 ™~>**.......................*»-*

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék