Pajtás, 1962 (17. évfolyam, 1-52. szám)

1962-01-10 / 1-2. szám

Leírom, mit tudóik a nagyvázsonyi Kinizsi-várról. Kinizsi Pál, Mátyás ki­rálytól kapta ajándékba. A monda sze­rint Mátyás király vadászatról érkezett, amikor meglátta Kinizsit. Egy pohár vizet kért tőle. Kinizsi szegény molnár volt, m nem volt tálcája, fogta a ma­lomkövet, s azon nyújtotta át a poha­rat. A királynak nagyon megtetszett a délceg molnár. Először közlegényi, majd leghíresebb vitézei közé sorolta. Kinizsi holttestére és szobrára a kö­zeli erdőben, a Pálos-kolostorban ása­tások folyamán bukkantak. A törökök a várat majdnem földig lerombolták, csak a lakótornyot hagyták meg. Az ásatásoknál a bástyák kikerültek a földből és velük együtt sok régi tárgy is. Most már az építkezéseket végleg befejezték, a várat múzeummá alakí­tották. Haluk Zsuzsa * Nagyvázsony Nevünkhöz híven Szorgalom őrs lett a nevünk. Már az első foglalkozáson szorgoskodtunk. A nevelő bácsi segítségével megszerkesz­tettük az őrs indulóját. A dallamot is mi szereztük hozzá. Szorgalom őrs a mi nevünk Vidám kedvvel menetelünk Szárnyalva zeng sok szép dalunk De jó, hogy úttörők vagyunk. Első nékünk a tanulás Jól tudja ezt minden pajtás Intézetünkben élre törünk. Mi, úttörők, elsők leszünk. Érti Andor Gyógypedagógiai Intézet Kőszeg Seprűkeringő Klubdélutáni' rendeztünk. Mű­sor után tánc következett. A meghívott KISZ-titkár és az őrsvezető húzta a talpalávalót. Mi, fiúk félrevonultunk. Csak fél szemmel pislogtunk 'a lá­nyok felé. Tanáraink bátorítot­tak bennünket, de mindhiába, nem mertünk táncolni. Később eljátszottuk a „Nem kellesz” és a „Kacsintás” játékokat. Ebben mi, fiúk is részt vettünk. Akinek nem Jutott pár, annak seprűvel kellett táncolnia. Faivassy András Tótvázsony Galambdúc Galambtenyésztő szakkört ala­pítottunk. Foglalkozunk posta-, gólyás-keringő- és bécsi tiszta­szemű fajokkal. Az a célunk, hogy a gyerekek megszeressék az állattenyésztést és jő szak­emberek váljanak belőlük. A galambok gondozása komoly munkát igényel, de azért a vi­dámságról sem felejtkezünk meg. Dallal, társasjátékokkal tesszük változatossá összejöve­teleinket. Ifj. Bocskay Béla Nyergesújfalu—Üjtelep Erkel utca 7 /2. * Édesapámról KISZ-tagok leszünk A múltkoriban úttörő— Nagyon szeretem őt. Érzé­seimet versbe foglalnám, de tudom, nem sikerül. Hát el­mondom prózában, hogy az én édesapám dolgos paraszt- ember. Szereti a szépet, és ekkor örül legjobban, amikor mi vidámak vagyunk. Szo­morú akkor, amikor az ellen­őrző könyvben rossz jegyeket hozunk haza Homloka össze­ráncosodik s látom, amint nagy, eres kezében remeg a kis könyvecske. Ilyenkor Bündig szomorú vagyok én is és megfogadom: minden másképp lesz ezután. Homok Katalin j Pázmánd KISZ-taláVkozót rendeztünk. Jól szórakoztunk a „dupla vagy semmi’’ játékon. A ve­télkedő után magunkkészitel- te süteménnyel és teával kí­náltuk meg a klszeseket. A fehér asztal mellett sokat beszélgettünk. Meséltek az életükről, mi is elmondtuk, hogy próbáinkkal régen ké­szülünk már a KlSZ-tagság- ra. Kilencvenen szeretnénk KlSZ-taglcönyvet kapni. Megismerkedtünk velük és most már alig várjuk, hogy mi.is KISZ-tagok lehessünk. Szilágyi Orsolya Székesfehérvár, II. Rákóczi Ferenc ált. iák. Tűzoltók — hidászok A határba vezető egyik legfontosabb hidat egy teherautó telje­sen összezúzta. A felnőttek mellett — vasárnapjukat feláldozva — ott dolgozott nyolctagú önkéntes tüzoltócsapatunk te. Munkánk eredményeként újra ép a híd. Mintegy két bcktáriivi terű e et men­tettünk meg az árvízveszélytől. Reiner József Magyarpolány Kinizsi tálcája

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék