Pajtás, 1964. január-augusztus (19. évfolyam, 1-34. szám)

1964-01-09 / 1. szám

. .A Y korszerű technika szárnyán gyorsan halad előre a Föld békés meghódítása. Kz a ro­hamos fejlődés a városépítőkre is új feladatokat rá. [Mindenül t. ahol új kincseket nyernek a földből, vagy dolgoznak fel. nj városokat, új lakóleiepeket kell léte­síteni, Az, ember már ma is komolyan gondolkozhat azon, hogy az atomenergia segítségével egész városokat falson, vagy húlsön, mesterséges napokat bocsásson az űrbe, amelyek egyes területeken éjjel-nappal biztosít­ják a fényt és meleget. Kaj/.mik a jövő városát ábrá­zolja. A leningrádi pionírpalota planetáriumában működik a világ első pionír űrhajós klubja. A klub megismer­teti a gyerekeket a csilla­gászat alapjaival, a tudo­mány és technika vívmá­nyaival, edzi a szervezetű­ket. A foglalkozások órákra vannak beosztva. A csilla­gászati óra abból áll, hogy a gyerekek valódi teleszkó­pokon önállóan vizsgálják a csillagokat. Rádiótech­nika órán a Morse-ábécét tanulják. Földrajzórán űr­hajó kabinba ülnek, s előt­tük hatalmas földgömb fo­rog. A repülőgépek szerke­zetével a repülőtéren is­merkednek meg. Ürgyógyá- szati órán centrifugákon, barokamerákban végeznek gyakorlatokat. A klubba lányokat is fel­vesznek. Amióta Tyeres- kova megjárta a világűrt a lányok létszáma elérte a fiúkét. KEDVES MAGYAR ÜTTÖRÖK! Nagyon örülök, hogy a „Pajtásában boldog újévet kívánhatok nektek. Az új évben minél jobb osztályzato­kat, sportsikereket érjetek el. Büszke vagyok arra, hogy sok magyar úttörő csapat és őrs viseli a nevemet. Kívánom e csapatok tagjainak, hogy elsők legyenek a tanulásban, a sportban, mert ah­hoz, hogy jól dolgozzunk a Földön, hogy sikeresen meg­hódíthassuk a világűrt, sokattudó, edzett, erős emberek kellenek. Mégegyszer a legjobbakat és sok sikert mindenben. V. NY1KOLAJEVA-TYERESKOVA szovjet űrhajós pilóta, a Szovjetunió hőse

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék