Pajtás, 1965. augusztus-december (20. évfolyam, 30-51. szám)

1965-08-05 / 30-31. szám

Hí? Ot barát Összefog... Nagy csata volt, de legyőztük a Dunát. Tízez­rek harcoltak a meigáradt folyóval. Minden más munkát félretéve a partokon állták útját a ten­gernyi víznek. A Duna magyar szakaszán katasztrófa nem történt — adják hírül az újságok. — Mégis óriási károkat okozott az áradat, meg a rengeteg eső. Több tízezer hold gabona állt víz­ben, huszonöt híd rongálódott vagy semmisült meg, hetven kilométer közút, vasút és ezer lakó­épület szenvedett kárt. Száztízezer hold rét, le­gelő került víz alá. Az elmúlt hetekben az egész ország izgalom­mal, félelemmel olvasta az árvízi jelentéseket. Mindenki segíteni akart. A veszély elmúlt, a károk helyreállításán dol­gozik az ország. A KISZ-fiatalok társadalmi munkával építik fel a házakat, mások munka- felajánlásokat tesznek, vagy pénzt juttatnak az árvízkárosultaknak. Ebből a nagy nemzeti összefogásból az úttörők sem maradtak ki. Szerkesztőségünkbe naponta érkeznek levelek áz úttörőőrsöktől. Kesznyéten messze van a Dunától, a nagy ve­szélynek csak a híre jutott el oda. Sokan talán még a nevét se hallották ennek a Borsod me­gyei kis falunak. Pedig milyen nagyszerű úttörők élnek ott! Olvassátok csak levelüket! „Erősek szövetsége” — rájuk igazán illik ez a név. önzetlenül baráti szeretetből nagy tettet hajtottak végre. A titkot valóban elárulták, de nemes szándék vezette őket, hiszen az ország gondjaiból vállaltak részt. Példájuk igazán követésre méltó. JCedaet Szzexkeó/ztöóég.! Nem akartuk elárulni, hogy a Vakáció—4 feladatai kö­zül mit csinálunk. De az ügy érdeke miatt nem maradhat szeptemberig a mi titkunk. Még akkor sem, ha nyerési lehetőségünk csökken. Egyik jó tettünk: az árvízkárosul­taknak gyűjtöttünk több mint 20 mázsa hulladékot. (Vas, rongy, papír.) Ez körülbelül 800—900 forintot jelent. A tel­jes összegen az árvízkárosultak javára kiadott bélyeget veszünk és beragasztjuk az őrsi ruiplónkba. Azért írtuk ezt meg, mert naponta hallgatjuk a rádiót és bánt bennünket, hogy mindenki segít az árvízkáro­sultakon, csak az úttörők maradnak ki. Ha nincs is pén­zünk, segíthetünk. Csak igaz baráti szeretet kell hozzá. Ezért felhívjuk az ország összes úttörőjét, csatlakozza­nak mozgalmunkhoz és gyűjtsenek ők is hulladékot az árvízkárosultak megsegítésére. Pajtási üdvözlettel és köszöntéssel: Előre! A kesznyétení öt barát Szabó János, Török Lajos László. Szabó János István, Firtkó József, Kiss József 3

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék