Pajtás, 1966. július-december (21. évfolyam, 23-43. szám)

1966-07-07 / 23. szám

Mézes táborunk lesz Mit műveltünk mi, tizenheten, a méhész­szakkör tagjai? Május végén elvándoroltunk a vándorta­nyára, ahol a méhcsaládok nem is sejtették, hogy hívatlan vendégeik leszünk. Alaposan fel is készültünk szárnyas barátaink csípős foga­dására. Méhészáiarcot öltöttünk, kivéve Szlo- boda Ferkót. Ő négy napig viselte arcán „bá­torságának” nyomait. A teli kereteket csacsifogattal szállítottuk el. Hozzáláttunk a méz kipörgetéséhez. Nemcsak a nagy mézeskanna telt meg, hanem még két jókora üveg is. A mézet felajánlottuk csapatunknak. Bala­toni táborunkban minden pajtásunk megkós­tolhatja. Az öcsényi szakkör nevében Somorjai István TÖRTÉNT Elszökött a mamától és megszemlélte az új, szibériai vasútvonalat ez a mackóbébi Már javában tartott a lampionos felvonulás. Az egyik pesti csoport valóságos csatakiáltás bemutatót tartott. Nyolc félét kiáltottak már, amikor az egyikük megszólalt: — Valami új kellene! Nem tudtok más csatakiáltást? Néhány percnyi szünet után egy kis alacsony fiú már mondta is: Pesten, Budán nóta csendül. Egész ország ünnepet ül Egész ország azt kiáltja: Éljen! Éljen! Éljen! Az úttörők nagy családja! S ezen az estén a legboldogabb ki lehetett más, mint a — szerző. „JUTALMAZZÁK MEG APUKÁMAT!” — írja Szájer Laci Szombathelyről. Laci ugyanis beneve­zett az „Együtt a papával” pályázatba. „Apukám megja­vítja a háztartási gépeket, felhordja a tüzelőt, mikor anyukám beteg volt, főzött, mosott, takarított (persze mindezt velem együtt) és mindig vidám.” Kedves Laci! Örömmel olvastuk soraid. Kérésedre édes­apádnak egy elismerő levelet, és egy jutalomkönyvet küldtünk. Félre a tréfát! A Pajtás „jó- szelleme'' segítségével bemutat­tunk nektek néhány olyan gya­kori esetet, amely súlyos bal­esettel vagy tragédiával végződ­het. Szörnyű dolgokról meséi a Fekete Krónika. Az elmúlt év­ben 368 gyermekbaleset történt, bal pajtásotok életét vesztette. S idén? Még csak júliust írunk, máris 123 gyerek került kór­házba — három pedig a teme­tőbe. Hogyan történhet mindez? Vi­gyázatlanság. gondatlanság okoz­za. Gyakran a felnőttek is hoz­zájárulnak a bajhoz: a villamos megállókban tülekednek s előfor­dul, hogy gyermekeket sodornak a járművek alá. Járjatok nyitott szemmel az utcán. Csak a kije­lölt helyen játsszatok! Nektek kell önmagatokra, egymásra, a kisebbekre vigyáznotok! Eszterg om i—S i may benneteket is megmentelek! Л ke­rékpár kormányán szállított utas, és Hiiuu! Alté jármű mögött átszaladni! Nincs a vezető is az életét kockáztatja ennél veszélyesebb. Az életeddel játszol!

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék