Pajtás, 1967. július- december (22. évfolyam, 26-50. szám)

1967-07-06 / 26. szám

л Himnusz hangjai mellett ismét felkú­szott a stadion árbocára az ötkarikás lobogd Versenylök, edzők, rendezők még a lélegzetüket is visszafojtották egy-egy sikeresebb gyűrű gyakorlatnál ÖTKARIKÁS BOLDO Az olimpiákról már minden lehet­séges jelzőt leírtak, felsoroltak. Nagyszabású, színpompás, felejthe­tetlen ... És azt, hogy — legboldogabb? ... А III. Nyári Üttörő Olimpia részt­vevői szerint a margitszigeti Úttörő- stadion a legboldogabb olimpia ün­nepségének színhelye volt. Kis fal­vak és nagy városok legjobbjai so­rakoztak fel a hónapok óta tartó is­kolai, városi-járási, megyei és terü­leti döntők után mintegy ezerhétszá- zan — a 300 000 képviseletében, hogy tíz sportágban mérjék össze tudásu­kat. A köszöntések és Lugossy Jenő miniszterhelyettes megnyitó szavai után immár harmadszor kúszott fel az árbocra az ötkarikás lobogó s Gyarmati Andrea a magyar úszó- sport 13 éves reménysége meggyúj- totta az olimpiai lángot. Nem vélet­lenül kapta a megtisztelő feladatot Andrea. Az eddigi versenyek során nyújtott kimagasló teljesítményei mellett olimpiai szülőkkel dicseked­het: édesanyja — Székely Éva — a helsinki olimpia úszóbajnoka, édes- — apja — Gyarmati Dezső — a sok­szoros magyar vízilabda-válogatott, olimpiai bajnok. És Andrea? . .. Hal­lat ő még magáról! Talán már Mexi­kóban, de Münchenben biztosan ott lesz az olimpián. LAPZÁRTÁIG kevés sportágban dőlt még el a ren­geteg aranyérem sorsa. De mire e sorok megjelennek, boldog győztese­ket ünnepelnek a sportbarátok, sport- társak, szülők — s a felkészítő lel­kes testnevelő tanárok. Eredmények helyett — most tör­téneteket sorakoztat fel a riporter: Kosárrangadó — sokmillió nézővel! .Nem túlzás! A Játékcsarncikban le­bonyolított Budapest—Szekszárd ko­sárlabda lány-rangadót a TV jóvol­tából milliók szurkolták végig. A ta­valyt bajnok szerkszárdiak 1 pont­tal vezettek a szünetben. А II. fél­időben aztán feltámadt az „Attila” a budapesti leánycsapat s az egyik be- dobójuk, a kis Szőke Kati olyan nagyszerű játékot produkált, hogy a nézőtéren helyetfoglaió válogatott kosárlabdázók is elismerően tapsol­tak, bólogattak. Mert Kati úgyszól­ván mindent tudott, amit kosárpá­lyán illik tudni! Látványos betörései, szép kosarai, pontos indításai és szélvészgyors elfutásai láttán érde­mes jól megjegyezni nevét. Ml KELL A SIKERHEZ? Békési Ilona, а XII. kér. Kiss János altábornagy utcai iskola üdvöskéje öt aranyérmet cipelt haza a Sport­csarnokból. öt aranyérem! Üttörő olimpián nagyszerű eredmény! Nem tudni, a nagy sikernek ki örült jobban: Ilonka, vagy apukája és edzője, Békési Sándor, egykori sokszoros magyar válogatott tor­nász?! $ 2 T

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék