Pajtás, 1968. július, december (23. évfolyam, 26-51. szám)

1968-07-04 / 26. szám

— Érti ezt?! Önmagától jön felfelé, de kihúzni nem le­het! MEMMifS A FÖl&Al&l VOJSZKUN KSZIj LUKOGYJANOV REGÉNYE NYOMÁN fRTA: GAÁL FERENC RAJZOLTA: ENDRŐDI ISTVÁN II. RÉSZ VALAMI SZÖRNYŰSÉG VAN ODALENN! indikátorok Az jelei ték, hogy mind a fúrócső, У mind a béléscső további húsz millimétert emel-\V kedett. Lassan, komóto-J^ san jött felfelé, mintha’/' maga a Föld nyomni ki. у Kravcov a csőrlővel meg­próbálta kiemelni a fúró­csövet Itt az ideje, hogy értesít sük a központot. A csövek pedig meg­magyarázhatatlanul és fé­lelmetesen kúsztak fel­felé. A hatodik nap regge­lén Kravcov nem hitt a szemének. No. mit mondanak? — Nezze fiú. ez egyszerű. Le kell vágni a fúrócsó fel­színi részét, nem igaz? Én ezért meg törődhetek! Will! Tegnap óta másfél metert emelkedtek! H.i ez így megy. a béléscső rövide­sen nekifut 1 rotornak. Mag., meg most is fürdeni лклгЦ — Ha nincs szükségünk sür­gős segítségre, egyelőre foly­tassuk tovább magunk a megfigyeléseket. A plazmavágófejből éles sivítással ugrott ki az elektron maggá záram éles pengéje. Az acélcsö­vet úgy metélte át, mint a vajat. A csörlő elegán­san a gyertyatartóra fek­tette a nyolcméteres da­rabot, mintha egy kém­csövet tenne az ember a tartóra. — Ez boszorkányság. Will. A béléscsőnek nem lehetne kijönni, hiszen az szorosan a talajban ül. Egyszeresek szörnyű ropogás hangja töltötte be a levegőt, mintha vas­markok fém ruhákat szag­gatnának széjjel. — Nincs mis. meg kell pró­báim kiszakítani" л fúrócsö­vet. — Van itt más is. fiú. Azt mondja meg, mitől magneti- zálódtak a csövek? Ez az öt­vözet nem lehet mágneses, a műszer pedig* fokozódó mágnességet jelez. — Odanézzen! Jön föl a fe­délzetre a kitörésgatló. Ha elzárja a fúrócsövet szét­megy az egész hóbelevanc! A bekapcsolt csőrlő a szörnyű terhelés alatt halkan nyüszített, mig végül a szétesés határán éles kattanás jelezte, hogy eltört a mélyben a fúró­cső. 10 300 méteres darab lógott a kötélen. Mint azl őrültek vágták, darabol-] tik, de aztán a béléscső is annyira felemelkedett, hogy nem lehetett tőle*1 dolgozni. Azt is át kellett vágni. A leszerelt plazma­vágóval dolgoztak egész nap. egész éjjel anélkül, hogy az idő múlását ész­revették volna. A virradattal együtt le­győzték az átkozott csö­veket. Egy pillanatnyi lé­legzethez jutottak. szívem — Halló! Igen! Sürgős se­gítség kell! Legalább négy brigád ... és orvost is küld­jenek. MacPharsonnak me- gint szívrohama van! KÖVETKEZIK MIT BÍR KI

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék