Pajtás, 1968. július, december (23. évfolyam, 26-51. szám)

1968-12-05 / 48. szám

Akkor következett be javulás a város életében, amikor Lcstyák Miskát, a város szűrszabójának deák fiát válasz- tották Kecskemét főbírójává, aki jó tanácsot adott, ho­gyan könnyíthetnek a szörnyű helyzeten: török helyőrsé­get kell hozni a városba, az majd megvédi őket! . . . 1 Kecskemét városának szegény polgárai cudar világot ér­tek meg a XVIII. sz. környékén. Egyformán sanyargatta őket a szolnoki török bég, a szécsényi labanc kapitány és a gácsi kurucok vezére is. Szegény kecskemétiek kétség- beesetten menekültek török, labanc és kuruc elöl. ' _ ti ELKÉSZÜLT ■GYÁRTÁS MŰHELYTITKAIBÓL A BESZÉLŐ KÖNTÖS El ne feledjük, az ifjú főbíró és a város végi ó gánylány közt szép szerelem bimbózott ki. Cinna kedvese feje alól a kaftánt, magára öltötte, s i el a komisz bég elé. Amikor visszatért, olyan < dolgokat mesélt, amit Miska nem is akart elhinni Megtudta, hogy a kaftánnak bűvös ereje van: ,,beszél" mivel a próféta szent jele van beléhímezve és viselőjé­nek minden kívánságát parancsként tüstént teljesíti a török! Miska maga is meggyőződött a csudáról. A török térdre rogyott, megcsókolta a köntöst és eltakarodott! 9 Az elbizakodott öreg szűrszabó áldozatául esik önnön hiúságánakI Az igazi kaftánt adja oda, s a hamisat tartja meg. Majd, hogy diadalát tökéletesen élvezhesse: ő ölti magára a ,.beszélő köntöst" s megy el a törökhöz. Am kifelejtette a próféta jelét, s a törökök megölik I A tragédia tovább bonyolódik. Nem elég, hogy apját el­vesztette Miska, megtudja, hogy a bűvös kaftán ládájá­nak a kulcsát Cinna lopta ell Az öreg szűrszabó így másolhatta le a basa ajándékát. Az apja meghalt, a csodakaftán etiünt. Kecskemét útja a pusztulásba visz.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék