Pajtás, 1980. szeptember-december (35. évfolyam, 23-37. szám)

1980-09-04 / 23. szám

Tanévkezdés. Örömmel, izgalommal teli órák, napok. Ki-ki vár, készül valamire, drukkol, fogadkozik valamiért. Milyen lesz az új föcitanár, igaz-e, hogy ..., ugye nem biztos az a hír... Már megint nincs rajztábla, megjavulok, já lesz a bizim, hal­lottátok, sportpálya épül - és így tovább. Tényleg, ki mit vár a „starttól”, egyáltalán: milyen lesz az új tanév? Erre kértünk választ többek között Szabó Lászlótól, a Művelődési Minisztérium közoktatási főosztálya helyettes veze­tőjétől - és nem utolsósorban maguktól az érdekeltektől, a gyerekektől. KISKUN FARKAS LÁSZLÓ: SZEPTEMBER Gyümölcsbe, szívbe gyűlik már a nyár meleg-láng ja-láza-labogása. Ihlető hónap, szép szeptemberem. — Dörgölőzik az öreg aktatáska No bele még egy marék meleget, pohárnyi fényt! Ha tél jön, gyerejkek, ez lesz a nap. Vagy ez lesz majd a kályha. — Az általános iskolák­ban ezekben az években vezetik be fokozatosan az új tantervet. Vagyis más­képp tanítanak régi tan­tárgyakat, azokat eseten­ként új anyaggal bővítik. Mi tette szükségessé ezt a változtatást? — Elsősorban korunk fejlődése követelte meg a változtatást az oktatás egyes területein. Az új tu­dományos felfedezések, a világ politikai arculatának alakulása szükségessé tet­te, hogy sok mindent más­képp tanítsunk. Ezenkívül az eddig felhalmozódott pedagógiai tapasztalatok változtatásra ösztönöztek. Például a matematikával foglalkozó szakemberek kí­sérletekkel bizonyították, hogy már kisebb korban is alkalmas a gyerek olyan fogalmak megértésére, el­sajátítására, amelyekről eddig azt hittük, hogy ar­ra csak egyetemen képes. * Évnyitóra öltözött gyere­kek. Egyik lábuk gondo­latban még a focipályán vagy a diszkóban, másik lábuk az iskolapadban. Je- lent-e nekik valamit ez a két szó, hogy új tanterv? — Hát azt, hogy valami megváltozik, de hogy mi,, azt pontosan nem tudom. — Engem ne tessék kér­dezni ... — Élj, hát új. Nekem mindegy, csak ne kelljen többet tanulni! — Szerintem egy gyerek­nek a régi is új, ha még nem mondták neki ... * — Hogyan készülnek az az új tankönyvek? — Az előkészítést főként az Országos Pedagógiai In­tézet munkatársai végez­ték, amelynek során tudó­soktól és jó módszerekkel dolgozó gyakorló pedagó­gusoktól is véleményt kér­tek. 1978. szeptember 1-től kezdték bevezetni az isko­lákban az új tantervet. Ezzel párhuzamosan jelen­tek meg az új tankönyvek, amelyek készítésére tan­könyvi pályázatok nyerte­seit kérték fel. Az új könyvekből először csak néhány iskolában, kísér­letképpen tanultak a diá­kok. — Sokat panaszkodnak a gyerekek a tankönyvek minőségére. — A panaszok egy része jogos, bár még a „fényes fedelű” könyv sem szereti, ha gondatlanul bánnak ve­le. Ahhoz, hogy jobb minő­ségű tankönyvek készülje­nek, több és drágább pa­pírra, több pénzre van szükség. Ezt nem lehet minden könyv esetében biztosítani, ezért elsősor­ban a kisebbek könyveit részesítjük előnyben. * — Halló, Könyvértékesí­tő Vállalat? A tankönyv osztály vezetőjét kérem!

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék