Pajtás, 1983. szeptember-november (38. évfolyam, 20-32. szám)

1983-09-01 / 20. szám

KÖVETKEZŐ SZÁMUNK TARTALMÁBÓL:- EGY FURCSA NEVŰ EGYÜTTES- színeshajú ANGOLOK- ÓH ÉS AH!- SZÍNES POSZTEREN: KAJAGOOGOO- BÁBUK MASKARÁBAN- A SEMMI - EGYEN­RUHÁBAN?- FELTŰNŐEN KÜLÖNBÖZNI- Ml JÖHET MÉG A DIVATBAN...?- KÜLÖNÖS AKADÁLYOKON- A MONDÁK NYOMÁBAN- ÚTTÖRŐK IJVERSENYE- REGE A CSODA- SZARVASRÓL margó DUPLA KÍVÁNSÁG Ugye, ilyenkor szeptember elsején olyan szilveszteri hangulat uralkodik a sulik házatáján? Ilyenkor futnak újra össze a csokibarnára sült osztálytársak, s mindenkiből dőlnek a nyári élmények, humoros történetek. A szilveszteri han­gulatot az évkezdés miatt említettem in­kább, hiszen minden újrakezdődik: az iskolaév, az úttörőév ... Tehát kezdjük akkor az évet! Vágjunk bele az újba... Nem akármilyen úttörőév lesz ez a mostani, hiszen — remélem, nem most halljátok-olvassátok előszörf!) — 1983. decemberében ismét nagy és fontos ese­mény lesz szövetségünk életében: össze­ül az úttörővezetők Vili. országos kon­ferenciája. Az igaz, hogy ott a felnőttek tanácsoznak majd, de — a gyerekekről, gyerekekért! S mindaz szóba kerül majd, ami a csapatszintű értekezleteken — még a nyár elején — a ti kérdéseitek és kéréseitek nyomán elhangzott. Jó, jó, mi már elmondtuk a magun­két, akkor most mit várnak tőlünk? — kérdezhetitek joggal. Egy szó elég vá­laszként: tetteket! De ha bővebben sze­retnétek tudni, arra is elég ennyi: hasz­nos cseleedeteket és dolgos-munkás na­pokat ... Az a közhely — szerencsére — már régen kiment a divatból, hogy „a tanu­lóifjúság munkája a tanulás ...” Szó sincs róla: tanulni nem akármilyen fon­tos és sokszor bizony megerőltető mun­kának számít, arról nem is beszélve, hogy a megszerzett tudással alapozza meg mindenki az életét, a jövőjét. A ta­nulás a legfontosabb, ez kétségtelen, de munkaként igazán csak akkor teljes, ha kiegészül mással is... Itt az ősz és itt vannak azok a „más” munkafeladatok is! Dolgozni a csapat­ért, az őrsért, az iskoláért; dolgozni a földeken és a környezetünk szebbé té­teléért; tenni valamit a magányos és rászoruló öregekért, vagy a közietek élő, de szűkös vagy veszélyeztetett helyzetű társaitokért; dolgozni a jövő évi táborozásért vagy néhány új csa­patsátorért; adni-tenni-dóig ózni azo­kért a gyerekekért — a távoli palesz­tin táborokban élőkért, a nicaraguai vagy kambodzsai barátokért — akik­nek érték egy új ceruza vagy füzet is. A felnőttek ilyenkor jó tanulást szok­tak kívánni nektek. Én a jó tanulás mellett jó munkát, a hasznosság sem­mivel sem pótolható jó érzését is kí­vánom nektek! Somos Agnes A MAGYAR ÚTTÖRŐK SZÖVETSÉGÉNEK KÖZPONTI LAPJA Szerkesztőség: Budapest, Jászai Mari tér 5. 1397 Telefon: 321-987 321-988 321-989 Postafiók: Bp. 62. Pf. 508. 1397 Főszerkesztő: SOMOS ÁGNES Főszerkesztő-helyettes: FÜLEKI JÁNOS Kiadja az Ifjúsági Lapkiadó Vállalat Felelős kiadó: DR. PETRUS GYÖRGY igazgató Szerkesztő: BŐCS FERENC, SZIGETI PIROSKA Művészeti szerkesztő: CZIFFERSZKY BÉLA, FORRAI JÁNOS Kiadóhivatal: Budapest, Révay u. 16. 1065 Telefon: 116-660 Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a hírlapkézbesítő postahivataloknál, a kézbesítőknél és a Posta Központi Hírlap Irodánál (KHI Budapest, József nádor tér 1. 1900) közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a KHI 215-96 162 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetési díj: egész évre 139,50 Ft I. félévre 77,50 Ft II. félévre 62 Ft 'ö' 83.221 3 Athenaeum Nyomda Kozma utcai üzeme, Budapest Rotációs mélynyomás Felelős vezető: SZLÁVIK ANDRÁS vezérigazgató HU ISSN 0030-9583 INDEX: 25 695 A beküldött kéziratokat és rajzokat nem őrizzük meg és nem küldjük vissza 2

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék