Állami reálgimnázium, Pancsova, 1890

PAN C S OVAI A MAGYAR KIRÁLYI Á LLA MI FŐG YMNASI UM ÉRTESÍTŐJE AZ 1890/91. TANÉVRŐL. KÖZZÉTESZI T <> i* <1 a i Ctjt y ö r g- y. A főgymnasiumnál a népiskola 1Y. osztályának meg­felelő előkészítő-osztály is van, a melyből a tanulók a főgymnasiumba, főreáliskolába, illetőleg a polgár­iskolába léphetnek. PANCSOVÁN. NYOMATOTT WITTIGSCHLAGER K.-NÁL. 1891.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék