Állami reálgimnázium, Pancsova, 1892

Чли A főgymnasiumnál a népiskola IV. osztályának meg- \ felelő előkészítő-osztály is van, a melyből a tanulok [ a főgymnasiumba, főreáliskolába, illetőleg a polgár- 1 iskolába léphetnek. i PANCSOVÁN. NYOMATOTT WITTIGSCHLAGER K.-NÁL. 1893. IVA Л О O VAI MAGYAR KIRÁLYI ÁLLAMI FÖGYMNASIUM AZ 1892/3. TANÉVRŐL. KÖZZÉTESZI T1 <> í* <1 n i Gr у ö í* í»‘ y-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék