Állami reálgimnázium, Pancsova, 1893

A főgymnasiumnál a népiskola IV. osztályának meg­felelő előkészítő-osztály is van, a melyből a tanulók a főgymnasiumba, főreáliskolába, illetőleg a polgár­iskolába léphetnek. PANCSOVAN, NYOMATOTT WITTIGSCHLAGER K.-NAL, 1894, Tartalomjegyzék a legutolsó lapon. PAN C S ОЛ АI MAGYAR KIRÁLYI ÁLLAMI FŐGYMNASIUM AZ 1893/4. TANÉVRŐL. KÖZZÉTESZI Г о i* dai Gr у ö i* g у, igazgató. Pancsovai állami főgymnasium. 1893/4.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék