Állami reálgimnázium, Pancsova, 1894

Pancsovai állami főgymnasium. 1894/5. A PAHCSÓVÁI MAGYAR KIRÁLYI ÁLLAMI F ((GYMNASIUM Ê Ili'&JiË AZ 1894/5. TANÉVBŐL. KÖZZÉTESZI T o r* «I fi, i Gr y ö r ft- y, igazgató. A főgymnasiumnál a népiskola IV. osztályának meg­felelő élőké szító-osztály is van, a melyből a tanulók a főgymnasiumba, főreáliskolába, illetőleg a polgár­iskolába léphetnek. PAIiCSOVÁN. NYOMATOTT WITTIGSCHLAGER K.-NÁL 1895. Tartalomjegyzék a legutolsó lapon.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék