Állami reálgimnázium, Pancsova, 1897

A Z 1897/8. TANÉVRŐL KÖZZÉTESZI A főgymnasiumnál a népiskola ÍV. osztályának meg­felelő előkészítő-osztály is van, a melyből a tanulók a főgymnasiumba, főreáliskolába, illetőleg a polgár- iskolába léphetnek. PANCSOVAN NYOMATOTT WITTIGSCHLAGER KÁROLYNÁL 1898, Pancsovai állami főgymnasium. 1897/8. Tartalomjegyzék a legutolsó lapon. Л *PANCSÓVÁI < MAGYAR KIRÁLYI ÁLLAMI FŐGYMNASIUM T о i* «1 a i < ■ у ö i* «»• у, igazgató.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék