Pannonhalmi Szemle 1926

PAlÖlÄLBI SZEMLE Évnegyedes folyóirat a magyar kaiiioiikus kultúra és a bencés szellem szolgálatára. Főszerkesztő: Dr. STROMMER VIKTORIN. Felelős szerkesztő: Dr. KÜHÁR FLÓRIS. Dr Bárdos Rémig, pannonhalmi főapát: Beköszöntő. Tanulmányok. Dr Kocsis Lénárd: Széchenyi tanítása. — Dr Mázy Engel­bert: Kereszténység és emberi művelődés. — Dr Stromrner Viktorin: Prohászka Ottokár. — Dr Mihályi Ernő: A jubiláló pannonhalmi székes­egyház, — Zalán Menyhért : Árpád-kori- magyar vonatkozású kéziratok az osztrák kolostorok kézirattáraiban. — Dr Radó Polikárp: A liturgia stílusa. Figyeië. Dr Bánhegyi Jób: Lequeitio. (1925. junius—auguszíus). — Dr Kúhár Flóris: A M. T. Akadémia jubileumához. Könyvek. Kádár Titusz: W. Verkade : Die Unruhe zu Gott. M. R. Bren­tano: Wie Gott mich rief. — Dr Kühár Flóris: M. Grabmann: Wesen und Grundlagen der kath. Mystik. — D. Besse : Les Mystiques Bene­diktas. — Sainte Gertrude. — F. Kastl. — W. Oehl: Wie Gott man anhangen soll. — Dr Radó Polikárp : A. Reatz : Jesus Christus. — Dr Janota Cirill: D.Besse: Le moine benedict. — (— rf. —) Dr Schermann: A búcsú. — Vass: Szent Ágoston Vallomásai. — Klemm Antal: Horger: A nyelvtudomány alapelvei. — Dr Hoienda Barnabás: Várkonyi H.: Tér és térszemlélet. Benedictina. Szent Benedek rendjéből. Jándi Bernardin: Boldog Máiia Rosa O. S. B. — Újabb boldoggáavatási pörök megkezdése. — Jándi Bernardin: Apátok gyűlése Rómában. — Meghalt a beúroni művésziskola alapítója. — A pannonhalmi székesegyház jubiláris ünnepségei. — Kohl Medárd püspök huszonötéves püspöki 'jubileuma. — Halottaink: t Dr Molnár Szulpic. f Lóskay Fidél. f Tóth Ince. f Dr Réthei Prikkel Marián.— Oblátusintézmény. Dr Szunyogh X. Ferenc : Az oblátus-lntézmény hiva­tása hazánkban. — Balázs Benedikta : Az oblátusok és obláták eddigi működése. A A TARTALOM KIADJA: A PANNONHALMI SZENT BENEDEK-REND MEGJELENIK: FEBRUÁR 15. MÁJUS 15. AUGUSZTUS 15. NOVEMBER 15. MERCUR NYOMDA RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, GYŐR.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék