Pannonhalmi Szemle 1926

A PANNONHALMI SZEMLE a pannonhaimi Szent Benedek-rend kiadásában évnegyedenkint jelenik meg haííves s/.ámokban. Főszerkesztő: Dr. Strommer Viktorin. A szer­kesztő bizottság tagjai : Dr. Mázy Engelbert, Dr. Kocsis Lénárd, Dr. Sárközi Pál, Dr. Mihályi Ernő, Dr. Janota Cirill. A szerkesztésért felelős : Dr. Kühár Flóris. Felelős kiadó : Kuzmits Virgil. Előfizetési ára évenkint 6 pengő (75,000 K), mely egyösszegben fizetendő. Könyvkereskedőnél rendelve 30'/ 0 felár. Egyes szám ára 2 pengő (25.000 korona.) A folyóirat szellemi részét érintő küldemények a szerkesztőséghez, anyagi részére vonatkozó küldemények pedig a kiadó­hivatalhoz irányitandók. Szerkesztőség és kiadóhivatal : Pannonhalma, Győrmegye. A folyóirat cheque-számlája a Győri Első Takarékpénztárnál. Telefon : Győrgzentmárío ) 5. Ebben a páratlan irodalmi vállalkozásban külön kis könyvaiakban kaphatók ezen szentek élettörténete, akiknek nevét a keresztségben felvettük. Egyenkint 3000 K.-ért kaphatók: Szt. Ágnes, Antal (remete) Amália» Apollónia, Balázs, Borbála, Berta, Bertalan, Dániel, Dénes, Emma, Elek, Flórián, Ferdinánd, Frigyes, Fraciska, György, Gergely, Gizella, Győző, Izabella, István (kir.)> Irma (Egyiptomi Mária) János (darn.), Jenő, Jakab, Lukács (cv.), Lenke (Pazzi Mag­dolna), Lipót, Lőrincz, Maria Magdolna (bűnbánó), Mátyás (ap.), Márton. Márta, Matiid, Miksa, Máté, Oszkár, Sára Viktor, Zsuzsánna — élettörténete. Egyenkint 4000 K-ért kaphatók: Szt Anna, András (ap.), Ágota, Alajos, Bela, Dávid, Dezső, Gergely (VII), Géza, Gyula, Gellért. Ida, János (ap.), János (nep.), Klára, Marzella, Ottó, Terézia, Viktoria — élettörténete. Egyenkint 5000 K-ért kaphatók: Szt. Ágnes (sziniarab), Ágoston' Benedek, István (vért.), Imre (herceg), Iván, Ilona. Ignác (loy.), János (aranysz.)' János (kapisztrán), József (Jézus nev. atyja), Jolán, Julia, Katalin (szienai), Lajos* Margit (corb.), Mihály, Mónika, Margit (ai.), Péter (ap.), Róza, Roiália, Rókus* Sándor, Tamás (apo ), Vendel, Vilmos, Zsófia — élettörténete. Egyenkint 7000 K-ért kaphatók: Antal (páduai), Ferenc (ass.), Károly (borr.), Vince (páli.) — élettörténete. Szt. Pál apostol - 12.000 K. B, Szűz Mária élettörténete ­10.000 E€. Tiz darabon aluli rendelésnél 3000 K. portóra is küldendő. Az eddig megjelent 94 élettörténet egyszerre megrendelve 389 ezer korona helyett 300 ezer koronáért megkapható utánvéttel, vagy az összeg előre való bekül­désével portómentesen. Megrendeli J ó p á$ XtOr ÜÖlWVtár PapÄ-u.2. Minden családban legyenek meg e kedves, érdekes, lélekemelő, élettörténetek! Kedveskedjünk velük ismerőseinknek! BS«» H—fc^^ Magyarország egyetlen kath. hitszónoklati folyó­flg&WCESItg^SBbim irata. Tizives hatalmas kötetekben jelenik meg. Előfizetési ára egész évre 250 ezer kor. Csak egész évre lehet előfizetni. Cim: Győr, Papnövelde ueca 2.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék