Pannonhalmi Szemle 1929

À SZ, BENEDEK EMLÉKKÖNYV MINT A PANNONHALMI SZEMLE IV. ÉVF. (1929) 1. SZAMA JELENIK MEG. A PANNONHALMI SZEMLE a pannonhalmi Szent Benedek-Rend kiadásában évnegyedenkint jelenik meg hatíves számokban. Főszerkesztő: Dr. Strommer Viktorin. A szerkesztő bizottság tagjai : Dr. Nlázy Engelbert, Dr. Kocsis Lénárd, Dr. Klemm Antal, Dr. Sárközy Pál, Dr. Mihályi Ernő, Dr. Janota Cirill. A szerkesztésért felelős: Dr. Kühár Flóris. Felelős kiadó: Dr. Radó Polikárp. Előfizetési ára évenkint 6 pengő, mely egy összegben fizetendő. Egyes szám ára 2 pengő. A folyóirat szellemi részét érintő küldemények a szerkesztő­séghez, anyagi részére vonatkozó küldemények pedig'a kiadóhivatalhoz irányi­tandók. Szerkesztőség és kiadóhivatal : Pannonhalma, Győrmegye. A Pannonhalmi Szemlében megjelenő közleményekre vonatkozó minden jogot fenntart a szerkesztőség. Folyóiratok, lapok csak a Pannonhalmi Szemlére való kifejezett hivatkozással vehetnek át egészben vagy részben egyes közle­ményeket. Az I. évfolyam 3 P-ért kapható kiadóhivatalunkban. A II. évfolyamból már csak néhány teljes példány áll a kiadóhivatal rendelkezésére. A teljes II. évfolyam 10 P-ért, a 2., 3., 4. sz. együtt 3 P-ért kapható kiadóhivatalunk­ban. Bekötési táblákért évfolyamonként 1-50 P küldendő. A folyóirat cheque-számlája a Győri Első Takarékpénztárnál 4474 P. Sz. Telefon : Győrszentmárton 5. Szerkesztőségünknek megkvildöít könyvek. Dr- Walter Brauer : Griechischdeutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testamentes. Giessen. Töpelmann. 1928. 38 M. Dr. Szunyogh X. Ferenc: Liturgikus élet. 11. sz. A szentáldozás. 58 lap. Budapest, 1928. Szent István-Társulat. 1 P. Dr. Vértesi Frigyes: A lelki béke psychologiája. Pécs. Dunántúl, 1928. 5 P. Keckeis, Gustav und I. Schmid: Der Fährmann. Freiburg. Herder. IL B. VIII + 328 S. 1928. 9. M. Dr. Paul Wilhelm v. Keppler: Die Armenseelenpredigt. Freiburg, 8 Herder. VIII + 210 S. 1928. 4 M. Pazmanita Tudósító az 1927—28. tanévről. Wien. Pazmaneum. Collodi (ford. Czédly K.) : Fajankó. Paprikajancsi históriája. Arad. Vasárnap. 255 1. 130 Leu. Bibliothek der Kirchenväter: 59 B. I. Gregor v. Nazianz Reden 1—20­Übers. v. Dr. Phil. Häuser. XVIII + 414. — Lw. 8-50 M. — 60. B. Cyprian. B. 2. Briefe. Übers, v. Dr. Julius Baer. XX + 410. Lw. 6'50 M. — 61. B.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék