Pannonhalmi Szemle 1930

1930. V. ÉV. 1. sz, PANNONHALMI SZEMLE ÉVNEGYEDES FOLYÓIRAT A MAGYAR KATHOLIKUS KULTURA ÉS A BENCÉS SZELLEM SZOLGÁLATARA. FŐSZERKESZTŐ: Dr, STROMMER VIKTORIN. TARTALOM. Tanulmányok. KELEMEN KRIZOSZTOM : Rendünk XV. évszázadának küszöbén. DR. SZUNYOGH XAV. FERENC: A liturgia és a benedeki szellem, DR, SCHERMANN EGYED : A protestáns egyházak cenzúrája, DR. KURZWEIL GÉZA : Nemzeti klasszicizmusunk irodalmi alapvetése. Figyelő. DR. KÜHÁR FLÓRIS : Római levél. DR. KURZWEIL GÉZA : Katholikus világnézet — modern német irodalom, DR. MIHÁLYI ERNŐ : Pannonhalma a Magyar Művészetben, Könyvek. Vallásbölcselet. — Vallástudomány. — Bölcselet, — Lelkiélet. — Lelkí­pásztorkodástan. — Irodalomtörténet. — Történelem. — Német philología. — Szépirodalom, — Földrajz. — Nevelés. — Vegyesek. Benedíctína. Szerkesztő változás. — Kongregációs élet (Linzer Szilárd). — Rendi Hírek. FELELŐS SZERKESZTŐ: DR. MIHÁLYI ERNŐ. KIADJA A PANNONHALMI SZENT BENEDEK-REND. PANNONHALMA. 1930,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék