Pannonhalmi Szemle 1932

1932. VII. ÉV. 1. SZ. PANNONHALMI SZEMLE NEGYEDÉVES FOLYÓIRAT A MAGYAR KATOLIKUS KULTÚRA ÉS A BENCÉS SZELLEM SZOLGÁLATÁRA. FŐSZERKESZTŐ : Dr. STROMMER VIKTORIN. TARTALOM. Tanulraőnyok. BLAZOVICH JÁKÓ : Az orosz szfinx. Dr. BÁNHEGYI JÓB : Erdős Renée. Dr. KOMONCZY GÁSPÁR : A gazdasági válság és a lelkipásztorkodás. Dr. MAGASI ARTÚR : Lecke a tövisrózsától. Figyelő. BLAZOViCH JÁKÓ : Egy modern próféta. Könyvek. Bölcselet. — Hittudomány. — Erkölcstan. — Egyháztörténelem. — Egyházjog. — Lelkiélet. — Költészet. — Irodalomtudomány. — Történelem. — Müvészettörténelem. Benedictina. Rendi hírek. — Az oblátus- és az oblátaszövetség ügyei. FELELŐS SZERKESZTŐ : Dr. MIHÁLYI ERNÖ. KIADJA A PANNONHALMI SZENT BENEDEK-REND. PANNONHALMA 1932.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék