Papir-Szaklap, 1927 (6. évfolyam, 1-31. szám)

1927-01-05 / 1. szám

r>ií«u mPIRÍZAKLAP A MAGYAR PAPÍR- ÉS IRÓSZERKERESKEDÖK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE Laptulajdonos: A Magyar Papír- és frószerkereskedők Országos Szövetsége­Szerkesztésért felelős : Dr. DÉNES LAJOS ISlŐfizetési díj */4 évre 5 Pengő Szerkesztőség és kiadóhivatal: IV-, Ferenciek-tere 9­HERDECEN ELORENDEZd ALLANDO NAGy RAKTAR ADORJÁN ANTAL VEZERKÍPVISELÖNEL B UDAPESTVIIAKACFAUCCA45 TELEFON JÓZSEF 105-45 , Rendelje nálam továbbra is lomb- fOrészeti cikkeit, mert ezután Is nagy kereslet lesz irántuk. No. 5 Készletenként: Pengő 2.32 2.72 3.12 4.32 Tanuló deszka ragasztott 50x50 cm darabja fillér: 0.58 Jávorfa deszka príma 1 négyzetm. Pengő 5.92 Továbbá az összes lombfürészeti cik­kek legelőnyösebb beszerzési forrása. Kérje redukált árjegyzékemet I CZITRON SÁNDOR Budapest VI., Dessewlfy-u. 5. Tel. L. 971-54. DIÓSGYŐRI papírgyár RÉSZVÉNYTÁRSASÁG «YART mindennemű finom papirokat, fa­mentes irodai-, fogalmazó papiro­sokat, cartonokat stb. Vezérképviselet és egyedárusitás: Magyar Papír- és Irószerszállitási Vállalat Schuler István és Fiai Budapest, V. Szalay-utca 3. Telefon : T 43-08, 96-76 VÉDJEGY karbonpapir, írógép- és sokszorosító kellékek egyedüli főraktára FARAGÓ TKSTVKKKK BUDAPEST, Nagymező ucca 8 Telefon 92-52 (Alakult 1905-ben) LÁSZLÓ JENŐ VILLANYERÖRE BERENDEZETT karácsonyfadítzgyár ÉS reklAmnaptArvAllalata. Ajánl: legolcsóbb gyári áron óriási választékban a legszebb üveg- diszeket, lamettákat, boákat, la csillagszórót, angyalhajakat stb. és újévi reklámnaplárakat. Budapest, IV., Váczi ucca 42. Telefon: J. 151-30. SetiHan­Schreib­band €>ÓNrHEP> \^Ac>i^eR.. HANNO\/Efí NOIRET F. ÖDÖN RT. üzletikönyv-iratren- de^ő és iskolacikk gyára BUDAPEST, IX. Közraktár-ucca 24. szám. legolcsóbb bevásárlási forrás közvetlen a termelőnél BEITLER SÁNDO paszományosnál Budapest, VII., Kazinczy ucca 13. Telefon: J. 62-20 NemzetiszinU kSnyvzsinórok, orsók és gombolyagok. Táncrendzsinórok. Kérjen árajánlatot! Szíveskedjék előjegyezni : GERGELY RÉZSŰ Uj elme : VII, Kertész ucca 22. Uj telefonja: József 144-18. Képviseli : Gebr. HUnz. Nürberg-Crayonok, írószerek S. Boeder, Berlin - Bremer BSrsenfeder A.A Pauls Solingen -Zsebkések, ollók Reisszeugf. Ems- —Körzők mindenféle kirschen. kivitelben. Griff-iratmappák. CZAKL BÉLA U, Budafoki-út 7. Telefon J. 86-07 Günther Wagner cikkek kizárólagos raktára J. A. Wagner faárugyár vezérk ép viselő 1 e

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék